وحید جعفرنژاد در پروژه متحدان

| گالری (Dubai –Mottahedan Projects (MP
| نمایشگاه نقاشی
| هنرمند: وحید جعفرنژاد
| عنوان: دگردیسی
| گشایش: ۲ ژوئن ۲۰۱۵ – ۱۲ خرداد
| پایان: ۲۸ آگوست  ۲۰۱۵ – ۸ شهریور

نمایشگاه نقاشی های وحید جعفر‌نژاد به کیورتوری مژگان انجوی در گالری پروژه متحدان دوبی برپاست. نقاشی ها با ارائه پرتره های هیولاوار و گروتسک تصویری همزمان از وحشت، کمدی، فضاهای عجیب و غریب و اغواکننده تصویر می کنند که ملغمه ای از احساسات متعدد را در عین حال در بیینده بر می انگیزد.

یش از این نیز گالری هما مجموعه های انعکاس ، اتاق خاکستری و برشی از کیک آلبالو از وحید جعفرنژاد را در تهران به نمایش در آورده بود.

[foogallery id=”10381″]

نویسنده