نمایشگاه نقاشی در کارگاه هنر

| گالری کارگاه هنر

| نمایشگاه انفرادی نقاشی‌
| عنوان: بگذار اتفاق بیافتد
| هنرمند: نگار آتش افروز
| گشایش: ۳ مهر، ۱۶-۲۰
| پایان: ۲۲ مهر ۹۴
| بازدید: همه روزه ۱۶-۲۰ (گالری شنبه‌ها تعطیل است)
| آدرس: تهران، خیابان پاسداران، نگارستان هشتم، خیلبان فرخی یزدی، کوچه شهید طاهری، نبش بن بست یاس، شماره ۲
| تلفن: ۲۲۸۵۴۳۴۴

kargah-honar

 

نویسنده