“سی” در گالری اعتماد ۲

| گالری اعتماد ۲
| نمایشگاه انفرادی مجسمه
| عنوان: سی
| هنرمند: نسترن صفایی
| گشایش: ۱۷ مهر  ۹۴، ۱۴-۲۰
| پایان: ۲۸ مهر
| بازدید: همه روزه ۱۴-۲۰ (گالری دوشنبه ها تعطیل است)
| آدرس: تهران، نیاوران، میدان یاسر، خیابان یاسر، خیابان موسوی، خیابان بوکان(دو راهی سمت راست)، شماره ۴
| تلفن: ۲۲۷۱۸۰۶۷

Nastaran-Safaei_Simurgh_etemad

نویسنده