وارونگی در کارگاه هنر

| گالری کارگاه هنر

| نمایشگاه انفرادی نقاشی‌
| عنوان: وارونگی
| هنرمند: ایمان حبیبی
| گشایش: ۱۶ بهمن، ۱۶-۲۰
| پایان: ۴ اسفند۹۴
| بازدید: همه روزه ۱۶-۲۰ (گالری شنبه‌ها تعطیل است)
| آدرس: تهران، خیابان پاسداران، نگارستان هشتم، خیابان فرخی یزدی، کوچه شهید طاهری، نبش بن بست یاس، شماره ۲
| تلفن: ۲۲۸۵۴۳۴۴

 

kargahhonar

 

نویسنده