گالری زیرزمین دستان در آرت دبی

گالری دستان حضور خود را برای دومین بار در آرت دوبی اعلام می کند.
غرفه ی«سی» چهار
“خورشیدی که از غرب طلوع می کند”
بیست وششم تا بیست و نهم
اسفند نود و چهار

گالری زیرزمین دستان امسال در آرت دوبی ۲۰۱۶، تغییر روابط و نگرش های میان ایران و غرب را موضوع نمایشگاه خود کرده و آثاری از هنرمندانی جوان هم چون محمدحسین غلامزاده، نیما زارع و امین منتظری، که آثارشان در سال گذشته نیز در آرت دوبی ارائه شده بود، را در کنار آثار هنرمندان در حال پیشرفت از جمله مملی شفاهی، نیما زارع نهندی، پی بک، بهاره نوابی، و هنرمندانی تثبیت شده همانند فریدون آو و فرح اصولی، نمایش می دهد.

gholamzadeh

Dastan’s Basement at Art Dubai 2016

Booth C4, Arena Hall

“The Sun that Rises

from the West”

۱۶ – ۱۹ March 2016

Dastan is pleased to announce its second participation at Art Dubai.

For Art Dubai 2016, Dastan has based the theme of its exhibition on the current historic changes in the rhetoric between Iran and the West, showcasing artworks by young artists such as M. H. Gholamzadeh, Nima Zaare Nahandi and Amin Montazeri whose works were also shown last year, along with other emerging artists including Mamali Shafahi, Peybak, Bahareh Nawabi, and established artists such as Fereydoun Ave and Farah Ossouli.