خانه | نگارخانه‌ها | نمایشگاه تجربه های دیداری به انتخاب کیوان عسگری در نگارخانه لاله

با عنوان ارتفاعات فراموشی

نمایشگاه تجربه های دیداری به انتخاب کیوان عسگری در نگارخانه لاله

عنوان: ارتفاعات فراموشی
نمایشگاه تجربه های دیداری
در نگارخانه لاله
گشایش: جمعه ۵ آذر۹۵
پایان:۱۶ آذر

آدرس: نگارخانه لاله در خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، جنب هتل لاله قرار دارد.تلفن:۸۸۹۶۰۴۹۲

کیوان عسگری

نمایشگاه ” ارتفاعات فراموشی” جمعه ۵ آذر۹۵ در نگارخانه لاله افتتاح می‌‏شود. در این نمایشگاه آثار۱۰ هنرمند به انتخاب کیوان عسگری در قالب تجربه های دیداری ارایه خواهد شد. در بخشی از بیانیه نمایشگاه آمده است:
اثــر هنــری، واقعــه ای اســت کــه از واقعیــت می گریــزد. ایــن میــل مبهم به خلق کــردن، در مراحــل ظهــور و عبــور از لایه هــای ذخیــره شــده و فرامــوش شــده ذهن می گذرد، ضمیر پنهــان را در نوردیده، به حباب محافظش تلنگر زده، از آن می رهد و حقیقــت را آشــکار می ســازد. نتیجــه و فرآینــد ِشــکل گیری اثــر هنــری از پیــش تعییــن شــده نبــوده و از جنبه هــای نهفتــه و بــه فراموشــی ســپرده شــده؛ ادراک حســی، احساســی و رفتــاری، در طــول دوره هــای زندگــی وتجربه هــای زیســتی هــر انســانی (به طــور کاملاً منحصربــه فــرد ) ریشــه و مایــه می گیــرد و در نهایــت آنچــه در حــوزه خلاقیــت و در حیطــه هنرهــای تجســمی و در طــول تاریــخ شــاهد آن بــوده و هســتیم؛ همانــا قــدم گذاشــتن در مســیر شــناخت و درک ماهیــت وجــودی، بــا اســتفاده از عالی تریــن نــوع ابــزار خودشناســی یعنــی، هنــر می باشــد؛ کــه ایــن، مهمتریــن دســت آورد زندگــی هــر انســان بــوده و خواهــد بــود، یعنــی: جســتجو در جهت کشف ماهیــت، موجودیــت و فردیــت انســانی.
در این نمایشگاه آثاری از مرضیه بقایی، هیدا اسحاقی، بصیرا بلبلی، نیلوفر دادرس، آوا زاغی، سپیده کاظمی، سوده کریمی، معصومه مقیمی، افسانه عقیلی و سمانه سمیره به نمایش گذاشته خواهد شد.
این نمایشگاه تا ۱۶ آذر از ساعت ۹تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۹ به استثنای ایام تعطیل ادامه خواهد داشت.

نوشته‌های پیشنهادی

کتاب گلخانه دکتر هانا

کتاب گلخانه دکتر هانا | از ایده پردازی تا اجرا

کتاب گلخانه دکتر هانا | روند چگونگی ایده پردازی تا اجرا نشر آوام‌سرا معرفی کتاب ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.