نمایشگاه گروهی در نگارخانه لاله

نمایشگاه گروهی در نگارخانه لاله
نمایشگاه گروهی “شاعرانه ها/گذر از یک رویا” با حضور ۲۱ هنرمند در نگارخانه لاله برگزار می شود. در این نمایشگاه بیش از ۳۰ اثر هنری ارائه خواهد شد.

در مقدمه این نمایشگاه آمده است:

بوده اند و خواهند بود کسانی که در پاسخ چراهای علمی یا اما و اگرهای زیستی یا کنش و واکنش های فلسفی به خلق هنر بپردازند اما در اطراف ما، هنرمندان کسانی هستند که لحظه های شاعرانه را تجربه کرده اند.
در اطراف ما، هنر شعر است و شعر هنر است. حس های رقیق، شاعرانه های لطیفند وحس های غلیظ، شاعرانه های کوبنده.
تجربه های شاعرانه، توصیف چیزهای معمولی ومتداول است در حالی که در سس احساسات شدید فرو برده شده اند.
بیان چیزهایی است که درشرایط معمول و برای افراد عادی درد و سرخوشی ندارد اما در همان شرایط برروح یک هنرمند بهجت و شیدایی می فشاند.
ثبت لحظه هایی است که در غفلت نگاه های شاعرانه و ذهن های جستجوگر، به سرعت محو می شوند.
این نمایشگاه، محصول شکار و ثبت این لحظه های شاعرانه توسط هنرمندانی است که شعر را نه به کلمه، که با ابزار بصری می سرایند.
و سروده هایشان را در معرض سرایش مجدد مخاطب قرار می دهند تا شعر بر شعر نگاشته شود و زایش شاعرانه ها، گذر از رویا و پیوستن به واقعیت گردد.

هنرمندان:
نگین احتسابیان/ بـنفشه احمدزاده/ فریبا افلاطـون/ پـونه اوشیدری/مرجان ثابتی / هدی حدادی / لیلی درخشانی/ فاطمه رادپور/ پژمان رحیمی زاده/پیمان رحیمی زاده/ امیر سقراطی/ مهکامه شعبانی/ کـمال طباطبایی/نجـوا عرفانی/ کیوان عسگری/ کیـانوش غریب پور/ بهـرام کلهرنیـا /نرگس محمدی/ عطیـه مرکزی/ مانلی منوچـهری/ مرجـان وفاییان.
این نمایشگاه روز جمعه ۱ بهمن۱۳۹۵ ساعت ۱۶ تا ۲۰ با حضور هنرمندان در نگارخانه لاله گشایش می یابد و برای بازدید تا ۱۲ بهمن از ساعت ۹تا ۱۳ -۱۴ تا ۱۹ به استثنای ایام تعطیل دایر خواهد بود.
نگارخانه لاله – خیابان دکتر فاطمی. ضلع شمالی پارک لاله. تلفن:۸۸۹۶۰۴۹۲

 نگارخانه لاله

نویسنده