انجمن منتقدین تجسمی ایران در چهارمین نشست خود با عنوان ” مطالعات تاریخ هنر ایران ” در رابطه با هنرهای مردمی ایران امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت  ساعت ۱۷  در گالری لاله برقرار است.

نشست ” هنر مردمی و تاریخ نگاری هنر ایران”  با گفتار هادی سیف نویسنده و پژوهشگر هنر که  از جمله تالیفات متعدد او میتوان به  مجموعه ” دانشنامه هنرهای مردمی ایران” اشاره کرد در گالری لاله  برگزار می‌شود.

هنرهای مردمی در ایران، جدای از تلقی‌های برساخته در نگره‌های هنر معاصر، گاهی نمودهای دیگری یافته و روایت‌های خود را از این مفهوم شکل داده است. به ویژه در تاریخ معاصر ایران و به دنبال جنبش مشروطیت، همگام با بیداری افکار عامه و تعالی اندیشه‌های آزادیخواهانه، این شکل از هنر جانی تازه می‌گیرد و به موازات هنرهای رسمی به جریان هایی چون “نقاشی قهوه خانه ای” می‌انجامد. اما چنین پدیده‌هایی همان گونه در مطالعات تاریخ هنر جا گرفته‌اند که در تاریخ اجتماعی ایران ؟
هادی سیف، در این نشست، جریان‌های هنر مردمی ایران را واکاوی خواهد کرد.
همچنین در بخشی دیگر از این نشست، محمود مکتبی هنرمند و منتقد هنری گفت و گویی در باب واکاوی جریان های هنر مردمی ایران را با سخنران برنامه پی خواهد گرفت.
علاقه‌مندان به حضور و شرکت در این گفت و گوی انتقادی می‌توانند، ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۶ به نگارخانه لاله واقع در خیابان فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله مراجعه نمایند.

تاریخ هنر ایران

نویسنده