شماره سیزده

مجله تندیس -شماره 13 – 25 شهریور 13-11382

در این شماره می خوانید:

  • نقاشی
  • نقاشی و نقاشان جنگ | انتزاع سقاخانه ای ! | لئون گلوب | گفتگو با فرح اصولی
  • ویدیو آرت
  • بیل ویولا جوینده ای در منطقه ی ممنوعه
  • عکاسی
  • با عکاسان جنگ  | تجربه های علی سروری | سرشماری
  •  طراحی گرافیک
  • مالکوم تارلوسکی
  • مجسمه
  • جرج سگال
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده