نمایشگاه آثار مجسمه در نگارستان آن

| نگارستان آن
| نمایشگاه انفرادي مجسمه
| عنوان:  مرکب ایرانی در جست وجوی معنا
| هنرمند: عباس اکبری
| گشایش:5 دي93، 16-20
| پایان: 17 دي
| بازدید: يكشنبه تا پنجشنبه 11-20 و جمعه‌ها 16-20 (گالري شنبه ها تعطيل است)
| آدرس: تهران، خيابان سئول(بالاتر از ميدان شيخ بهايي)، شماره40
| تلفن: 88603050

منبع: گالري آن

Aun-4

نویسنده