تندیس صد و یکم

مجله تندیس -شماره 101 – 29 خرداد 1386

در این شماره می خوانید:101-1

 • نقاشی
 • هنرمندان معاصر ایران | هادی هزاوه ای
 • گرافیک
 • پیرامون آثار رضا عابدینی
 • عکاسی
 • رعکاسی دراماتیک
 •  طراحی
 • گفتگو با یک طراح زیر زمینی
 • هنرجدید
 • میراث شکسته
 • مجسمه
 • مجسمه سازی معاصر در ازاکای ژاپن
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده