تندیس صد و دو

مجله تندیس -شماره 102 – 12 تیر 102-11386

در این شماره می خوانید:

  • نقاشی
  • هنرمندان معاصر ایران – همایون سلیمی | تلاش برای بازنمایی |هیاهوی خاموش
  • گرافیک
  • عادت تاریخی ما به عنوان دبالوگ | چگونه یک نام پر آوازه می شود ؟ |نوشته نگاری |دهمین دوسالانه جهانی پوستر تهران |چگونه برگزار خواهد شد ؟
  • عکاسی
  • مروری بر آثار جنیتا آیرو کلود کاهون
  •  طراحی
  • نغمه هایی از سپاهان |هنر آفتابی میساکی کاوای
  • مجسمه
  • مرد زباله ای
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده