گالري اعتماد 1 و نقاشي‌هاي هما بذرافشان

| گالری اعتماد 1 

| نمایشگاه انفرادي نقاشي

| هما بذرافشا

| عنوان: ه.ف.ت

| گشایش: 12 دي93، 14-20

| پایان: 23 دي

| بازدید: همه روزه 14-20 (گالري دوشنبه ها تعطيل است)

| آدرس: تهران، نياوران، ميدان ياسر، خيابان ياسر، خيابان موسوي، خيابان بوكان(دو راهي سمت راست)، شماره 4

| تلفن: 22718067

etemad1-2

هفت پیکر نظامی داستانی همواره تازه، رمزآلود، سراسراسطوره‌­ای و کلید فهم نگارگری ایرانی است؛ که ماجرای هفت فلک، هفت ملکه و هفت مرحله­ی تکامل انسان را روایت می­کند. همه­‌ی داستان، حرکت در مسیر رمزگشایی از یک نماد است که درآن هر انجام، آغاز دیگری است؛.
مجموعه‌­ای از تجربه­‌ها و دریافت­‌ها، نظیرزندگی، مرگ، قهرمانی، سوگواری وحضور توأمان جسم و روح، خیر و شر و تقابل­هایی ازاین دست، در زنجیره­ای پایان ناپذیر. هرچند قصه رازهای پنهانی را تعریف می کند ولی نظامی به دنبال قصه نمی رود بلکه به دنبال مکان مقدسی‌ست که مربع را به دایره تبدیل می کند، گویی پرسش­های آدمی تا به امروز همان است که بود.
واقعیت­هایی که دراکنونِ ما تکثیر می­شوند؛ جنگ­ها، انقلاب­ها، درگیری­های قومی و جنسیتی، اخبار و رویدادهایی که عمرشان یک روز هم نیست. دنیایی تکه تکه و پر از تشویش واضطراب که سده هاست همه چیز و همه کس را در خود حل کرده است. گویی چنین داستان سرایی­‌هایی تلاش برای پاسخ به آنها یا دست کم گریز به جهانی رویایی است؛ چنان دروغی زیبا برای پوشاندن زشتی!
این مجموعه حاصل پنج سال زندگی و همراهی گذشته و حال، ادراک ذهنی و به تصویر کشیدن رمزگونه­ی همان تجربیات و دریافت­هاست در روندِ کار و روزگارِ ما که مدام در گیر و دار آغازی دیگر از پیِ انجامی دیگر است؛ چنان گردبادی که هنوز راهش را نَپیموده است.

                                           ۱۳۹۳ هما بذرافشان

منبع: گالري اعتماد

نویسنده