بهمن محصص خروس جنگی هنر مدرن ایران

بهمن محصص خروس جنگی هنر مدرن ایران

به بهانه زادروز بهمن محصص

سایت تندیس: مریم روشن فکر


بهمن محصص خروس جنگی هنر مدرن ایران

۹ اسفند ماه ۱۳۱۰، زادروز بهمن محصص است. نقاشی که قدرت روحی و عصیانش اورا چه در زندگی و چه در مرگ در متن و حاشیه پر رنگ می‌گرداند.

محصص نقاش چرکی‌ها، نقص‌ها و جهان خاکستری‌است. محصص محصول دوران پس از جنگ جهانی دوم، استبداد دوران پهلوی و فضای روشنفکری چپ‌گرای رشت است. او نقاشی را نزد حبیب محمدی آموخت، استادی که برخی از برگترین چهره‌های هنر ایران از محضر او بیرون آمده‌اند، از جمله آیدین آغداشلو و افرادی که با واسطه از او تاثیر گرفته‌اند مانند قاسم حاجی‌زاده.بهمن محصص خروس جنگی هنر مدرن ایران

محصص در سال‌های جوانی و مهاجرت به تهران نیز همواره در کنار گروه هنرمندان کنش‌گرا و در جریان مخالف جریان اصلی قرار می‌گرفت، عضویت در گروه فرهنگی-ادبی خروس جنگی او را در کنار انبوهی از مشاهیری قرار داد که بیشتر هنر و فرهنگ ایران در سال‌های بعد وام‌دار آنان است. اما خود محصص به دلیل سال‌ها زندگی در خارج از ایران و همچنین کارهایی که به مقدار زیاد خودش آن‌ها را نابود می‌کرد، تا آن حد که شایسته اوست  شناخته نشده بود، تا پس از بالاگرفتن داستان‌های حراجی‌ها و بالا رفتن قیمت آثارش که گرد فاصله را از نام او زدود و دوباره مطرح گردید.بهمن محصص خروس جنگی هنر مدرن ایران

محصص سال‌ها در ایتالیا زندگی و کار کرد و سرانجام نیز در ششم مردادماه ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) همان‌جا بدرورد حیات گفت. محصص در کنار نقاشی به کارگردانی تئاتر و ترجمه آثار ادبی بزرگانی از جمله اوژن یونسکو، لوئیجی پیراندلو ، ژان ژونه و … نیز می‌پرداخت و همواره در بینال‌ها و نمایشگاه‌های مهم اروپایی شرکت می‌پرداخت.بهمن محصص خروس جنگی هنر مدرن ایران

محصص هنرمندی فعال و پیشرو بود. او نقاشی را ابتدا با حبیب محمدی و سپس نزد جلیل ضیاءپور و بعدها نزد فورچو فرانزی هنرمند ایتالیایی فراگرفت، او آموزش نقاشی خود را در سنت غربی به انجام رساند، اما توانست به شیوه‌ای موفقیت آمیز آن را با سنت‌های شرقی در آمیزد. استفاده از رگه‌های طنز تلخ، بهره‌گیری از طبیعت و تکنیک عالی از ویژگی‌های آثار محصص است.

بهمن محصص خروس جنگی هنر مدرن ایران