تندیس صد و بیست و دو

مجله تندیس – شماره ۱۲۲ – ۳ اردیبهشت

۱۳۸۷

در این شماره می خوانید:122-1

 • نقاشی
 • هنرمندان معاصر ایران – جواد حمیدی
 • پرونده
 • بازار هنر ایرانی
 • طراحی
 • طراحی فیگوراتیو
 • عکاسی
 • ترجیع بند وجود رابرت فرانک
 • هنر جدید
 • پیدایش مفهوم تعامل در هنر | سیا ارمجانی
 • گرافیک
 • خال مخالی
 • تصویرگری
 • در گرداب کثرت گرایان
 • مجسمه
 • نگاهی به مجسمه های دو- هوشو
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده