تندیس صد و بیست و سه

مجله تندیس – شماره 123 – 17 اردیبهشت

1387

در این شماره می خوانید:123-1

 • مجسمه
 • هیچ همان هیچ است – گفتگو با پرویز تناولی
 • نقاشی
 • هنرمندان معاصر ایران – پری یوش گنجی
 • پرونده
 • گالری ایرانی
 • عکاسی
 • شیرانا شهبازی
 • هنر جدید
 • واقعیت مجازی زمینه ساز هنر تعاملی
 • گرافیک
 • انجیل بارنبروک
 • تصویرگری
 • شادی های زمینی | سوار بر کرجی ونیزی
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده