تندیس صد و بیست و هشت

مجله تندیس – شماره 128 – 25 تیر

1387

در این شماره می خوانید:128-1-copy

 • نقاشی
 • هنرمندان معاصر ایران – هانیبال الخاص | در سوگ استاد محمد خلیلی
 • پرونده
 • خط فارسی
 • گرافیک
 • جامع المقدمات
 • هنر جدید
 • متن و تایپوگرافی : ابزار تعامل
 • کاریکاتور 
 • …مرکب آب دارد
 • عکاسی
 • جایگاه خاص عکاسان معاصر افریقا
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده