شماره بیست و نه

مجله تندیس – شماره 29 – 23 تیر

1383

در این شماره می خوانید:29-1

 • عکاسی
 • گزارش نهمین بینال عکاسی | فقط عکس | آزی همه ما بیگناهیم
 • نقاشی
 • باری مک گی و رسالت هنر خیابانی | حاکمیت وهم
 • طراحی
 • طراحی در ایران دهه 50
 • گرافیک
 • نشانه شناسی دست بافته های ایرانی |ایوان چرمایف | تام فرید من | یادی و یاداشتی
 • مجسمه
 • چالش های دوسالانه سفال
 • هنر جدید
 • لند آرت پس از 1980
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده