تندیس چهل

مجله تندیس – شماره 40 – 01 دی

1383

در این شماره می خوانید:40-1

 • نقاشی
 • آرنولف راینر
 • عکاسی
 • بازنمایی انتزاع ، انتزاع امر بازنمودی | فقط عکس
 • طراحی
 • طراحان معاصر ایران ، علی نصیر
 • هنر جدید
 • ملتی با تجربه های هولناک ، هنر معاصر ژاپن
 • گرافیک
 • کلاوس انسیکت
 • مجسمه
 • تاکاشی موراکامی | سازگاری با طبیعت
 • هنر کاربردی
 • تاثیر پذیری طراحی فرش کاشان از نمادها
[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده