عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم

عصر باروک سرمنشأ آکادمیسم
قسمت پنجم

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو |تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید

تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه
سایت تندیس: تلخیص دینا صنیعی


عصر باروکباروک از دوره‌های تاریخی است که فلسفه هنر و علم بر هم انطباق کامل دارند. همانطور که فیلسوف باروک دیدگاهش را به سوی فضای لایتناهی می‌گشاید، هنرمند باروک بی‌کرانگی فضا را می‌جوید. نیرویی به سوی نامتناهی می‌رود و هماهنگی متناهی را پیوسته دچار مخاطره می‌کند.
نور هم مانند سایر کیفیات طبیعت، ذهن خلاق باروک را به خود مشغول می‌دارد، البته ناگفته نماند که اکنون ماهیتی فیزیکی به شمار می‌آید. عناصر ادراک هنرِ طبیعت‌گرایانه‌ی باروک، عناصر جهان طبیعی هستند که توسط علم باروک بیان شده‌اند، یعنی ماده در حال حرکت از خلال فضا، زمان و نور.عصر باروکلئوناردو بر این باور بود که برجسته نمایی نخستین مقصود نقاش است و همچنین به تقلیدی از طبیعت تاکید می‌کرد که مشروط بر انتخاب باشد. در سده شانزدهم سبک فخیم یا شیوه گرانمایه براساس دستاوردهای استادان رنسانس شکل گرفت که وازاری نخستین منتقد هنری آن را سبک نوین خواند و لئو ناردو را آغازگرش شمرد. وازاری برای نخستین بار آکادمی طراحی را به یاری چند تن از هنرمندان در فلورانس بنیاد نهاد.عصر باروکدر آنجا معلمان می‌بایست به تعدادی از جوانان تعلیم می‌دادند، از اینجا بود که مفهوم آکادمیسم پدیدآور جایی بود که منتقد می‌توانست بر جای استاد بنشیند و بیان خود را در نظریه‌های هنرمندان و نظریه‌های زیبایی شناسی تاریخ نویسان و منتقدان بیابد. فدریکو تسوکاری(۱۵۴۰-۱۶۰۹) آکادمی لوقای قدیس را تاسیس کرد (۱۵۹۳) در فرانسه آکادمی شاهی نقاشی و پیکره سازی را در پاریس بنا نهادند(۱۶۴۸) .در سده هجده آکادمی شاهی هنر در لندن (۱۷۶۸) و آکادمی سان فرناندو در مادرید (۱۷۵۲) شکل گرفت، نخستین رئیس آکادمی شاهی هنر در گفتارهای خود تعریف تازه‌ای از سبک فخیم داد آفرینش شکل‌هایی خام که در روند تصحیح جلوه‌های طبیعت به حد کمال می‌رسد. او حوزه‌های فراتر و فروتری را در هنر قائل می شد آن چنان که سنت اروپایی به قواعد خشک مکتب خانه‌ای و اصول هنر رسمی استحاله یافت و بویژه در سده نوزدهم سدی در بدعت‌ها و نوآوری‌ها ایجاد کرد.عصر باروکآکادمیسم، روابط قالبی را به جای بیان هنری زنده نشاند، نفوذ آکادمیسم را باید بیش از هر چیز به این امر نسبت داد که میثاق الگوهای کلاسیک و تقلید اتفاقی از استادان رنسانس، جایگزین سنت روزگاران گذشته شد.طبیعت گرایی سده نوزده، نخستین جنبشی بود که در سرزمین آکادمی‌ها توفیق یافت و نظریه هنر را که از زمان بنیانگذاری آکادمی‌ها، دارای تمایل کلاسیک شده بود جهتی تازه داد، که لازمه تغییر اساسی در محتوی و قالب هنری و تاریخی اروپا و مواجهه‌اش با پدیده‌های دنیای نوین بود. پس از آن اروپا نه فقط با آرمانگرایی دیرین پیوند گسست بلکه وحدت در تحول هنر را نیز از دست داد.
سده نوزدهم عرصه کشاکش بدعت با سنت هنر پویا یا هنر آکادمیک بود، اکنون مسئله چگونه دیدن به جای چگونه وصف کردن مشغله ذهنی نقاش شد و این خود پایه نظریه‌های جدید هنر را می‌ساخت.
برای امپرسیونیست‌ها روش دیدشان که به نظریه روزشان مبتنی بود، اهمیت پیدا کرد. وان گوگ، گوگن، سزان و کوبیست‌ها همه به طریق تازه نگرش اشاره می‌کنند و می‌خواهند خود و دیگران را به آن وادارند، بدینسان نقاش بیشتر بخاطر اثبات چیزی به نقاشی پرداخت تا به خاطر توصیف آن. عصر باروکاکنون چنین تحولی راه را به روی ذهنیتی وسیع باز کرد و به هنرمند اجازه داد به جای واقعیت تاریخی، به اثبات جهان شخصی خود بپردازد، اما راه را به امکانی دیگر نیز گشود و آن اینکه هنرمند می‌توانست بخاطر اثبات ارتباطی که لزوما بین موضوع و نحوه دید آن وجود دارد به نقاشی بپردازد.
طبیعت دیگر چیزی نبود که در مقابل نقاش گسترده شود بلکه خود او و دید او را شامل می‌شد؛ بدین ترتیب هنر جدید از یکسو بهانه‌ای برای هر نوع ذهنیت به وجود آورد و از سویی دیگر برای اولین بار در تاریخ امکان آفرینش یک هنر حقیقتا مادی را فراهم ساخت؛ این دو روند متضاد ذهنی و عینی از آن به بعد دوشادوش یکدیگر وجود داشته‌اند.
خصلت پویا و پیچیده هنر نوین بازتابی از خصلت عام دنیای نوین است که در آن سرعت دگرگونی پدیده ها بقای تمامی ارزش‌های ایستا را مورد تردید قرار می‌دهد.عصر باروک

 قسمت‌های قبل از خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو را اینجا ببینید:

منریسم

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

عصر رنسانس تحولی در آموزش هنر خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | قسمت چهارم  تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی عصر رنسانس همچنین شاهد تحولی در آموزش هنر است؛ هنرمند دیگر همچون صنعتگر نیست بلکه کسی است که در انتخاب موضوع‌های هنری با متفکران زمان مشورت می‌کند، البته این دگرگونی تا زمان میکلانژ هنوز محسوس نیست. نخستین موسسات که شالوده آکادمی‌ها را پی‌ریزی کردند انجمن‌های […]

6 comments
رنسانس

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند

رنسانس، ارتقا جایگاه صنعتگر به هنرمند خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | تألیف روئین پاکباز، انتشارات نگاه قسمت سوم | تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی در رنسانس مفهوم زیبایی برطبق اصول عقلی و منطقی یونان باستان تبیین می‌شود، آلبرتی زیبایی را به عنوان هماهنگی تمام اجزا تعریف می‌کند، به طوری که مهمترین اصل مورد قبول کلاسیسیسم ساختار اثر هنری، به گونه‌ای است که امکان ندارد بر آن چیزی بیفزاییم یا از […]

بدون دیدگاه
رنسانس

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

تأثیر رنسانس در نقاشی | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو قسمت دوم: بستر شکل گیری هنر در دوران رنسانس تألیف روئین پاکباز | انتشارات نگاه سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی نقاش اروپایی حدود پنج قرن طبیعت را الگو قرار داده بود و هدفش آن بود که تماشاگر را با دنیایی مشابه با جهان مرئی روبرو کند، و برای تحقق یافتن این هدف از شگردهای فنی مدد می‌گرفت که به عنوان میثاق‌های ارزنده (سنت بزرگ) شناخته می‌شدند. روند تاریخی سنت […]

بدون دیدگاه
هنر نقاشی پیتر بروگل

هنر نقاشی در عصر جدید | خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

سایت تندیس تلخیص دینا صنیعی
مرور پرونده های سال ۹۶
دینا صنیعی نقاش و عکاس است، او تا کنون در بیش از ۴ نمایشگاه گروهی شرکت داشته و بیش از یک سال است در زمنیه تلخیص کتاب، تنظیم و تهیه گفتگوها با سایت تندیس همکاری دارد.

1 comment