چهارشنبه , ۲۲ آبان ۱۳۹۸
خانه | پژوهش | فرانتز کلاین | از کاریکاتور تا اکسپرسیونیسم انتزاعی

فرانتز کلاین | از کاریکاتور تا اکسپرسیونیسم انتزاعی

فرانتز کلاین | از کاریکاتور تا اکسپرسیونیسم انتزاعی

خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم

علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر

سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی

فرانتز کلاین Franz Kline

Franz Kline 7 در شماره قبل به بررسی زندگی و آثار دکونینگ یکی از برجسته‌ترین نقاشان جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی پرداختیم (با گرایش انتزاع رفتار نما). در ادامه مبحث سومین جریان اکسپرسیونیسم انتزاعی، انتزاع رفتار نما به نقد و بررسی فرانتز کلاین می‌پردازیم. از مشخصه‌های بارز آثار کلاین طرح‌هایی با خطوط ضخیم و قدرتمند سیاه برروی زمینه ‌های سفید می‌باشد که کیفیت آثار وی از لحاظ انرژی از آثار پولاک و دکونینگ پیشی می‌گیرد و در مواردی حتی عمیق‌تر و درون‌ گراتر از آنهاست.Franz Kline 8
فرانتز کلاین با وجود اینکه به شیوه نقاشی کنشی و رفتارگرا خلق می‌کند از داشتن موضوع در کارهایش هیچ ابایی ندارد و بسیاری از آثار انتزاعی وی را می‌توان شکل‌گرا خواند. کلاین تا سال ۱۹۴۶ به شیوه فیگوراتیو کار می‌کرد، ولی کمتر از یک‌سال به نقاشی آبستره روی آورد، کلاین خود به این نکته اذعان داشت ‌که بسیاری از فرم‌ها در تابلوهایش به اشکال عینی شباهت دارند و یک خط سیاه در کارهایش می‌تواند نشانگر جاده یا پل باشد ولی تصاد‌فی یا به عمد بودن امر مشخص نمی‌شود. وی همچون دکونینگ میان انتزاع و شکل‌گرایی حرکت می‌کند ولی به طبع به میزان دکونینگ درصد‌د بازنمایی شکل‌ها و اندام‌ها می‌باشد.Franz Kline 5
تابلو در روئین که در سال۱۹۶۱ یعنی یک‌سال قبل از خودکشی هنرمند نقاشی شد، نمونه‌ بارزی از کیفیات دو گانه‌ مورد اشاره می‌باشد. این اثر در نگاه اول انتزاعی می‌نماید، ولی با نگاهی عمیق‌تر به دروازه‌ای عظیم با دو در می‌رسیم و متوجه می‌شویم که یکی از آنها باز است و مستطیلی نیز در آستانه‌ی در دیده می‌شود. این دو ویژگی، بر کیفیت معمارگونه دروازه تاًکید کرده و جنبه شکلی آن را تقویت می‌کند.با این وجود این اثر را می‌توان یک طراحی سیاه وسفید بزرگ که بر بوم تصویر شده است، قلمداد کرد.
در تابلوی دیگر کلاین با عنوان «نقاشی شماره دو» نیز با تاخت و تاز خطوط سیاه و سفید بر زمینه‌ای سفید تمامی توجه به‌سمت خطوط مقتدر و معمارگونه جلب می‌شود، این ضربه قلم‌ها با انرژی عظیم‌شان خبر از حرکت هیجانی هنرمند هنگام خلق اثر دارند. کلاین به اندازه پولاک و دکونینگ در زمره نقاشان کنشی ظاهر می‌شود، با این تفاوت که وی شیفته انرژی عظیم خطوط ضخیم، افقی و مورب شده و از لکه‌ها و ضربه قلم‌های غیر شکلی حذر دارد.Franz Kline 2
فراتز کلاین از دوستان دکونینگ بود و همچون او شخصیت و ظاهری جذاب داشت و همان منش کولی‌وار را پیشه می‌کرد. وی پیش از نقاشی انتزاعی ، از طریق کشیدن کاریکاتور مردم در خیابان در دوران جوانی روزگار می‌گذراند.
پس از خودکشی کلاین مشخص شد که انرژی عظیم این خطوط از بحران‌های روانی نقاش نشأت می‌گرفته و از این جهت منتقدین وی را بیش از پیش نقاشی حالت‌گرا دانسته‌اند. فرانتز کلاین به خوبی توانست نشان دهد که چگونه یک اثر در حین سادگی می‌تواند عمیق و تأثیرگذار باشد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Franz Kline 6
هنر مدرن و رویکرد آوانگارد
جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی، چنانچه بررسی شد، دارای کیفیات لازم برای ساختارشکنی وپیشتازی در قلمروی جدید هنر مدرن بود. لذا با گذر از مرزهای مدرنیسم اروپایی و گام نهادن به دنیایی نامکشوف، در عرصه‌های عملی و نظری، جریانی آوانگارد را به جهان عرصه کرد. هنرمندان شاخص این دوره چه در مفهوم نقاشی وچه در شیوه کاری ابداعاتی پدید آوردند که مسیر تاریخ هنر را دستخوش تغییر کردند. حال این سوال پیش می‌‌آید که این جنبش در تقابل با چه جریانات فکری و باورهایی و علیه کدام سنت سر برآورد؟همان‌گونه که اشاره شد جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی در زمانی رخ داد که موج روشنفکری در امریکا و اروپا به درجات مختلف تحت تأثیر تفکرات سیاسی- اجتماعی مارکسیسم قرار داشت و تروتسکیسم به دلیل آزادی که در اند‌یشه‌اش بود هنرمندان را بیشتر به خود جذب کرد و تدریجاً به گفتمان غالب چپ تبدیل شد.Franz Kline 4

در واقع رویکرد هنری حاکم بر جریان روشنفکری، نقاشی واقع‌گرای اجتماعی بود، یعنی رئالیسم سوسیالیستی که مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی، احزاب کمونیست اروپایی و انقلابیون مکزیکی قرار داشت. بنابر این تقابل اکسپرسیونیسم انتزاعی با رئالیسم مورد حمایت چپ‌گرایان اولین وجه آوانگارد آن بود. رها کردن تعهد اجتماعی و ارزش‌های ایدئولوژیک هنر پیش از جنگ و تمرکز بر فرد‌گرایی و دنیای درون هنرمند، قطعاً نوعی اقدام آوانگارد محسوب می‌شد.در سال‌های شکل‌‌‌گیری جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی، ایالات متحده از نظر اقتصادی قدرتمند و از حیث بین‌المللی به مراتب مسلط‌‌ تر‌ شده بود و این جریان نوظهور پایگاه خود را از میان توده‌ها به سوی نخبگان، که به ظاهرتمایل بیشتری به شنیدن صدای هنرمندان داشتند، تغییر داد و گفتمان سنتی و سوسیالیستی هنر برای ابلاغ پیام‌های اجتماع را ترک کرد. کلمنت گرینبرگ در این ارتباط به مأیوس شدن هنرمندان در پایداری بر تعهدات اجتماعی ‌شان چنین اظهار کرده: هنرمندان قادر نبودند نگرانی‌های شخصی خود را بر طرف کنند، چه رسد به دغدغه‌های بزرگ‌تر جمعی. اکسپرسیونیسم انتزاعی در واقع هنر خودشان بود و قرائت شخصی آنها از شرایط موجود.Franz Kline 1

شماره های پیشین خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم را اینجا دنبال کنید:

Willem de Kooning 2

ویلم دکونینگ طلایه‌دار فروپاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی

ویلم دکونینگ | طلایه‌دار فروپاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس: تلخیص سارا حسینی انتزاع رفتارنما Willem de Kooning این جریان همچون نقاشی کنشی بر رفتار گرایی احساسی و …

۰ comments
Rothko 2362566b

خودکشی روتکو در پرده‌ای از ابهام

خودکشی روتکو در پرده‌ای از ابهام خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی خودکشی روتکو در سال۱۹۷۰، تغییرات رفتاری با کارهایش در پی‌داشت و تعمق بیشتری در دیدن کارهایش …

۰ comments
rothko1

وسعت بوم‌های روتکو بازگشتی به نقاشی کلاسیک

وسعت بوم های روتکو بازگشتی به نقاشی کلاسیک خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی همان طور که در بخش قبلی اشاره کردیم رنگ در کارهای روتکو مستقل از …

۰ comments
jackson pollock 6

گرنیکا پیکاسو چگونه بر جکسون پولاک تأثیر گذاشت

گرنیکا پیکاسو چگونه بر جکسون پولاک تأثیر گذاشت خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی هرچند براساس قسمت پیشین، کارهای پولاک اپتیکال (بصری) نامیده شده و از کارهای د‌یگر …

۰ comments
jacksonpollock abstaract expressionism 4

جکسون پولاک نقطه عطف نقاشی مدرنیستی

جکسون پولاک نقطه عطف نقاشی مدرنیستی خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی   بعد از پولاک خیلی از هنرمندان سعی کردند ترکیبی تصادفی از رنگ و بافت ایجاد …

۰ comments
jackson pollock 2

جکسون پولاک و نقاشی کنشی در خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان

جکسون پولاک و نقاشی کنشی در خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان خلاصه کتاب تاریخ هنر معاصر جهان | اوج و افول مدرنیسم | اکسپرسیونیسم انتزاعی، خوانش نوین از مدرنیسم علیرضا سمیع آذر | موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر سایت تندیس تلخیص سارا حسینی جکسون پولاک، بی‌تردید یکی از درخشان‌ترین نقاشان جنبش اکسپرسیونیست انتزاعی …

۰ comments

نوشته‌های پیشنهادی

معرفی کتاب الهه رهرونیا

منظومه‌‌ی ناپیوند واله،گی | هفت شعرداستان، هفت تابلو

منظومه‌‌ی ناپیوند واله،گی | هفت شعرداستان، هفت تابلو معرفی کتاب «منظومه‌‌ی ناپیوند واله،گی» هفت شعرداستان؛ ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

مزایای عضویت در خبرنامه آوام‌مگ را میدانید؟
دریافت بهترین مطالب وب سایت آوام مگ
ما هم از اسپم متنفریم و مطمئن باشد مشخصات شما امن خواهد بود.