تندیس دویست و هفتاد و پنج

مجله تندیس -شماره 275 – 13 خرداد 1393

در این شماره می خوانید:275-1

  • نقد
  • گالری گردی | اراده،مرگ هنر است | واقعیت یا صحنه ی برساخته | جنسیت و کیچ آرت
  • گفت و نقد
  • تن تن و مصائب سیاسی
  • طراحی
  • طراحی نقاشی نوین است | هنرمندانی که باید شناخت -سهر شاه
  • آتلیه گردی
  • آتلیه ی سیمین اکرامی
  • مجسمه
  • نمایش نیمی از واقعیت

[button color=”white” size=”medium” link=”https://avammag.com/?p=3521″ target=”blank” ]دریافت فایل مجله[/button]

نویسنده