مطالعه برای بهداشت هنرمندان خوب است

مطالعه برای بهداشت هنرمندان خوب است

معرفی کتاب اما آیا این هنر است؟

سایت تندیس: به قلم جاوید رمضانی


بهداشت هنرمندانمقدمه ای بر نظریه هنر نوشته سینتیا فریلند ترجمه کامران سپهران، چاپ اول ۱۳۸۳
نویسنده این کتاب، سینتیا فریلند، متولد ۱۹۵۱دکترای فلسفه دارد و متخصص در فلسفه، اخلاق و زیبایی یونان باستان است، در مطالعات اجتماعی انسانی دوره های فلسفی فمینیست را تدریس می‌کند. کتاب‌های اخیر او شامل: آیا این هنر است؟
بررسی فلسفی هنر معاصر( philosophical examination of contemporary art)؛ هستی شناسی و تفسیرهای فمینیستی از ارسطو (Feminist Interpretations of Aristotle, an anthology) ، و برهنگی و زامبی‌ها (The Naked the Undead)
او استاد و رئیس بخش فلسفه است و به عنوان مدیر مطالعات زنان خدمت کرده است. (Ph.D.، دانشگاه پیتزبورگ)
در کتاب اما آیا این هنر است نویسنده سعی کرده مباحثی که در دهه هشتاد میلادی در حوزه نظریات هنری مطرح شده را مورد بررسی قرار دهد. ساختار کتاب ابتدا سعی در توضیح بستر و میراث منطق زیبایی شناسی گذشته دارد. در این کتاب رابطه هنر و استاتیک، فرهنگ، تکنولوژی و اقتصاد بررسی شده است. گسترش دایره مفهوم هنر در نیم قرن گذشته باعث تلاش مضاعفی در حوزه فیلسوفان شده است؛ تا تعاریف گذشته را به روز کرده و این دایره را تا حدی وسیع نمایند. این وسعت از پی مطرح شدن بسیاری از آثار هنری است؛ که در مفاهیم و قالب‌های گذشته تعریف هنر از منظر فیلسوفان قرار نمی‌گرفت.
مفاهیم مطرح شده در این کتاب و شیوه توصیف نگارنده کیفیت آموزشی این اثر را روز به روز بیشتر می‌کند. به واقع با نیاز دانشجویان و هنرمندان از درک تحول نظریه ها و تعاریف هنر این کتاب جایگاهی آکادمیک یافته است.بهداشت هنرمنداناین کتاب در سال ۱۳۹۵ به چاپ سوم خود رسیده و نشر مرکز آن را تولید کرده است. مترجم کتاب دکتر کامران سپهران دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر دارد. و متولد سال ۱۳۵۱ است. او در زمینه تئاتر، ادبیات و جامعه شناسی هنر دارای ترجمه، تألیف و مقالات قابل توجهی است از جمله: ردپای تزلزل، بررسی جامعه شناختی رمان تاریخی ایران ۱۳۰۰-۱۳۲۰ ،شیرازه، ۱۳۸۱٫ تئاترکراسی در عصر مشروطه، انتشارات نیلوفر، ۱۳۸۸ . مدرنیسم، کریس رودریگز، شیرازه، ۱۳۸۰ .دریدا، جف کالینز، شیرازه، ۱۳۸۰٫ رمانتیسم، دانکن هیت، شیرازه، ۱۳۸۳ . اما آیا این هنر است، سینتیا فریلند، نشر مرکز، ۱۳۸۳٫بهداشت هنرمنداناین مجموعه از نظر نگارنده یکی از بهترین کتاب‌های آموزشی برای دانشجویان رشته نقاشی و دانشجویان رشته های پژوهش هنر ، مجسمه سازی، اقتصاد هنر و فلسفه هنر می‌باشد.

 

معرفی کتاب های قبل را اینجا بخوانید:

[su_posts id=”46146″ tax_operator=”0″ order=”desc”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”42541″ tax_operator=”0″ order=”desc”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”43132″ tax_operator=”0″ order=”desc”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]

[su_posts id=”55513″ tax_operator=”0″ order=”desc”][su_posts id=”47315″ tax_operator=”0″ order=”desc”][/su_posts]