رونمایی از کتاب زخم سمیرا اسکندرفر و نمایش آثار

رونمایی از کتاب زخم سمیرا اسکندرفر و نمایش آثار
نمایشگاه انفرادی عکس ، نوشته ، نقاشی بهمراه رونمایی کتاب زخم سمیرا اسکندرفر 
گالری طراحان آزاد

هنرمند: سمیرا اسکندرفر

عنوان: زخم

گشایش: ۸ تیر

خاتمه: ۲۶ تیر

بازدید: همه روزه ۱۶ -۲۰

نشانی: میدان فاطمی – میدان گلها – میدان سلماس – جنب پاسارگاد – شماره ۵
تلفن: ۸۸۸۰۰۸۶۷۶

رونمایی از کتاب زخم سمیرا اسکندرفر

نمایشگاه قبل سمیرا اسکندرفر را اینجا ببینید:

برنامه نمایشگاه های دیگر را اینجا ببینید.

 

نویسنده