انتشار نسخه‌خطی سه مثنوی خواجوی‌کرمانی

آرتنا:
[one_third]

نسخه خطی « سه مثنوی خواجوی کرمانی » از نفیس‌ترین نسخه‌های نگارگری ایران برای نخستین بار توسط انتشارات مؤسسه متن فرهنگستان هنر‌ منتشر شد.
برای نخستین بار متن کامل یکی از ارزشمندترین نسخه‌های نگارگری ایران که در کتابخانه بریتانیا نگهداری می‌شود، با مقدمه محمدعلی‌معلم‌دامغانی رئیس فرهنگستان هنر، آیدین آغداشلو و علیرضا هاشمی‌نژاد با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت نفیس چاپ شد.
این اثر نفیس مجموعه سه مثنوی همای همایون، کمال‌نامه و روضه الانوار خواجوی کرمانی، به خط میرعلی بن الیاس تبریزی و 9 مجلس نقاشی، اثر جنید بغدادی، از مهم‌ترین نسخه‌های خطی مصور قرن هشتم هجری قمری به بعد است.
از دلایل‌ اهمیت بسیار این نسخه باید به چند مؤلفه اساسی اشاره کرد؛ کتابت نسخه؛ از نخستین نمونه‌های شکل‌گرفته خوشنویسی نستعلیق است و خط کاتب آن از جهاتی بر خط میرعلی بن حسن تبریزی برتری دارد و می‌توان آن را سرآغاز خوشنویسی خط نستعلیق ایرانی دانست.
مجالس نقاشی نه‌گانه این اثر نیز در قیاس با دیگر نمونه‌های پیشین شاهنامۀ دموت و نگارگری‌های باقی‌مانده از نیمه قرن هشتم، به کمال و زیبایی بارزی دست پیدا کرده و الگو و سرخطی شده‌اند برای قالب و قواره و چهارچوب نگارگری ایرانی تا اواخر قرن دهم هجری. تقسیمات ستون‌ها و صفحه‌آرایی و قرارگیری نوشته‌ها در جاهای مناسب صفحات مصور و تذهیب‌های درون نگاره‌ها نیز از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد این اثر است.
نگاره‌های نه‌گانه کتاب از حیث ترکیب‌بندی و صحنه‌آرایی سرفصل تازه‌ای را در سنت‌ نگارگری ایرانی آغاز کرده‌اند و در طراحی اندام‌ها و نقوش هندسی آرایه‌های عمارات و ایجاد تناسب مطلوب میان آنها، برای نسخه بعدی معتبری چون «شاهنامۀ بایسنغری» زمینه‌ساز شده‌اند.
این نسخه نفیس با همکاری مجتمع مس سرچشمه و انتشارات فرهنگستان هنر منتشر شده است و با توجه به تیراژ پایین چاپ شده، علاقه‌مندان می‌توانند با شمارة تلفن 66951655 تماس گرفته تا کتاب با تخفیف برای آنان ارسال شود.

نویسنده