خانه | پژوهش | تجمع هنربانان در سال ۱۳۹۸

نگاهی آماری به هنربانی در سالی که گذشت

تجمع هنربانان در سال ۱۳۹۸

تجمع هنربانان در سال ۱۳۹۸
نگاهی آماری به هنربانی در سالی که گذشت
مجله هنرهای تجسمی آوام، گردآوری: عباس کتابی | با مقدمه‌ای از: جاوید رمضانی

تجمع هنربانان در سال 98

فهرست هنربانان در سال ۱۳۹۸ خورشیدی

برای سومین سال متوالی آمار کسانی که به نوعی دست‌اندرکار کنش، پژوهش و حمایت و گردآوری آثار هنری در غالب نمایشگاه تجسمی تحت عنوان هنربانی و یا اسامی خود خوانده و متداول می‌باشند ارائه گردید. امسال سعی بر بررسی مراکز بیشتری داشته‌ایم و شاخص افزایش کمی هنربانان تا چهل درصد رشد داشته. در سال گذشته ۱۶۸ نمایشگاه در این سیاهه حضور داشته‌اند که امسال به ۲۷۳ نمایش رسیده است.

البته این به مفهوم رشد کیفی نیست. پارمترهایی مانند کار با گالری‌های متعدد و یا اجرای نمایشگاه با رویکرد پژوهشی و یا آرشیوی با روند کندی در حال رشد است اما تلاش برای جدا کردن رویکردهای متفاوت هنربانی  و یا هنرگردانی امکان تمیز و ارزش‌گذاری را فراهم می‌آورد.

و بسیاری از دست‌اندرکاران حرفه‌ای کار جمع‌آوری آثار را فاقد حضور امر کیوریتوریال دانسته و به حق این دست کارنماهای گروهی را دارای اعتبار نمی‌دانند. ما بر این باور هستیم که با تشویق و تشکیل نهادهای مستقل می‌توان این روند را بهبود و ارزش‌گذاری نمود که پایه‌ی نخست آن داشتن آمار و بازخوانی فعالیت تمام کسانی است که درگیر این حیطه بوده و در تلاشند تا حضور معنا در کارنماهای هنری را افزایش داده و رابطه‌ی بین مخاطب و هنرمند را در جهت افزایش تجربه‌ی زیبایی‌شناسانه گسترش دهند.

بی شک موقعیت پرتلاطم کنونی جهان و ایران  فعالیت‌های پژوهشی در این راستا را با خطر روبه‌رو می‌کند. شکل دادن زیر ساخت‌ها  به همراه آمار و اطلاعات مورد مراجعه در حد توان این مرکز انجام می‌گیرد و اذعان می‌داریم که راه طولانی در مقابل داریم  ممکن است تعدادی از دست‌اندرکاران این حوزه در دایره‌ی رصد ما قرار نگرفته و از ثبت آنان مغفول مانده‌ایم که امیدوارم با کمک دوستان مطلع این اشکالات رفع گردد و ما را یاری نمایند.

بسیاری از دوستان نسبت به رویکرد من و نحوه‌ی برخوردم با امر کیوریتوریال  همچنین مقالات ارائه شده در سایت منتقد بوده و آن را واجد صحت و شاکله‌های مدرن نمی‌دانند، که از نظر بنده امکان گفتگو و تبادل آراء در جهت تعالی میسر است .

جاوید رمضانی
  • این فهرست بر اساس نام گالری‌ها و به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌است.
  • منابع مورد استفاده: سایت گالری اینفو، مجله چاپی پیش نگاه، اینستاگرام و جستجوی اینترنتی بوده است. قید واژه کیوریتور، هنرگردان، هنربان و … درپوستر یا مشخصات درج شده در توضیحات مبنای انتخاب بوده‌است.
  • برای واژه‌های به کار رفته برای این شغل کیوریتور ۱۶۶ بار، هنربان ۲بار، هنرگردان و نمایشگاه گردان ۲۱ بار، گردآورنده(گردآوری) مجموعا۴۱بار، به انتخاب و به کوشش جمعا ۲۷ باراستفاده شده‌است و مابقی عبارات برگزارکننده ، طراح ومدیریت هنری و غیره بوده‌است.
  • در نگاه کلی می توان نتیجه گرفت بیشتر گالری ها به نسبت سال های گذشته در برپایی نمایشگاه‌ از عنوان های بالا (کیوریتور و… ) بهره برده اند و البته تعدادی از آن ها کماکان چنین مسئولیتی را بطور جداگانه در نظر نگرفته اندو مدیریت گالری خود عهده دارش بوده است.جدا از افزایش نسبی رویکرد پژوهشی در اجرای نمایشگاه ها، در عمل از واژه ی پژوهش و پژوهشگر حداقل۱۰ بار استفاده شده است.
  • در این مجموعه سهم ناچیزی به موزه‌ها و موسسات هنری اختصاص یافته است.
  • در این فهرست جمعا ۲۷۳ نمایشگاه برپا شده در ۹۱ گالری منظور شده‌اند که فردی را به عنوان کیوریتور، هنربان، هنرگردان و … معرفی نموده‌اند. برخی از این افراد با گالری‌های متعددی در همین فهرست کار کرده‌اند و برخی نیز تنها با یک گالری، همچنین برخی گالری‌ها تعداد قابل توجهی از نمایشگاه‌های خود را با سرپرستی یک کیوریتور، هنربان و … برگزار نموده‌اند. در این میان گالری احسان با ۲۵ نمایشگاه وگالری شلمان با ۲۱ نمایشگاه بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده‌اند.
  • چنانچه مراکز هنری زیربط یا هنربانان جای عنوانی را در لیست زیر خالی می بینند،سپاسگزار خواهیم بود که جهت کامل شدن این سیاهه اطلاعات نمایشگاه را برای ما ارسال بفرمایند.

الف

نام هنربانعنوان ذکر شدهمشخصات نمایشگاهنام گالری
امیرحسین پورابراهیمگردآورندهگروهیآ
نسیم تیمورپورگردآورندهگروهیآ
سولماز شبانیبه کوششگروهی تصویرسازیآ
بهزاد حاتمکیوریتورانفرادی عکاسیآب انبار (۲ نمایشگاه)
بابک حقیکیوریتورگروهی عکسآتبین
رامتین علویکیوریتورگروهی نقاشی وخطآتشزاد
پروین معراجینمایشگاه گردانگروهیآتشزاد (۳ نمایشگاه)
دامون گلریزنمایشگاه گردانانفرادیآتشزاد
دامون گلریزنمایشگاه گردانگروهی نقاشیآتشزاد
ارغوان افشاریانکیوریتورگروهیآتشزاد
ارغوان افشاریانکیوریتورگروهی نقاشی وعکسآتشزاد
کمند محمدینمایشگاه گردانانفرادی نقاشی وعکسآتشزاد (۲ نمایشگاه)
فرانک محبیکیوریتورگروهی هنرهای تجسمیآتشزاد
فرانک محبیکیوریتورگروهی نقاشیآتشزاد
رامتین علویگردآورندهگروهی نقاشی ونقاشیخطآتشزاد
رامتین علویگردآورندهگروهی نقاشیآتشزاد
آرام مشایدیکیوریتورطراحی ، مجسمه ،چیدمان و ویدیوآرگو
رامیار منوچهرزادهکیوریتورگروهی عکس(پژوهشی)آریا
بابک گرمچیسریگرافگروهی سریگرافیآریا
محمدرضا ژیانکیوریتورگروهی عکسآریانا
مهدی فاتحیکیوریتورانفرادی گرافیکآرتیبیشن
الهام روشنکیوریتورگروهی مجسمهآس
الهام روشنکیوریتورانفرادی نقاشیآس
الهام روشنکیوریتورگروهی چند رسانه ایآس
عیسی جباریکیوریتورگروهی نقاشی ومجسمهآس

 

معصومه حیدریکیوریتورگروهی هنرهای تجسمیآیریک
پروین معراجیکیوریتورگروهی هنرهای تجسمیآیریک
آرزو ایمانیهنرگردانگروهی هنرهای تجسمیآیریک (۳ نمایشگاه)
مهرداد یاوری نژادگروهی هنرجویانکیوریتورآیریک
الهه امیر جلالینمایشگاه گردانگروهی نقاشیآیریک
پروین معراجیکیوریتورگروهی نقاشی، عکس وحجم

گروهی هنرهای تجسمی

احسان (۵ نمایشگاه)
پروین معراجیکیوریتورانفرادیاحسان (۳ نمایشگاه)
ارغوان افشاریانکیوریتورگروهی نقاشی، عکس وحجماحسان (۴ نمایشگاه)
اورانوس افشاریانکیوریتورگروهی نقاشی، عکس وحجماحسان (۲ نمایشگاه)
سمانه محمدزادهکیوریتورگروهی هنرهای تجسمی

گروهی نقاشی، عکس وحجم

احسان (۱۰ نمایشگاه)
گروه ایران آرتکیوریتورگروهی نقاشی، عکس وحجماحسان (۹ نمایشگاه)
کاوه نجم آبادیبه انتخابگروهی نقاشیاُ
محمد رضایی کلانتریبه انتخابگروهیاُ
فریدون آوبه انتخابگروهی نقاشی وچیدماناُ
علی نصیرگردآورندهگروهیاُ
امیر شلمانیکیوریتورگروهی نقاشیافرند
آرزو معتمدیبه انتخابانفرادی نقاشی وطراحیاکنون(اصفهان)
میلاد سالاریکیوریتورگروهی نقاشیالهه
الهه ابراهیم پورکیوریتورگروهی نقاشیالهی (رشت)
بهزاد حاتمبرنامه ای ازانفرادی عکسامروز(اصفهان)
ارغوان افشاریاننمایشگاه گردانگروهیانتظامی
اورانوس افشاریاننمایشگاه گردانگروهی تجسمیانتظامی
سعیده جوراب بافانکیوریتورانفرادی نقاشیانتظامی
گروه هنری کیآناکیوریتورگروهی هنرهای تجسمیانتظامی
مینا نیکنامکیوریتورگروهیاو
آرش محمدیکیوریتورآوای خطایده
آرش محمدیکیوریتورگروهی نقاشیخطایده
آرش محمدیکیوریتورانفرادی نقاشیایده (۲ نمایشگاه)
عباس کتابیهنربانپژوهشی تاریخیایده
الهام عسگریپژوهش وانتخاب آثارگروهی نقاشی (پژوهشی)ایده
علی بختیاریبه انتخابانفرادی سریگرافیاین جا
محمد حسین عمادگردآورندهگروهی حجماین جا
آرمین امیریانبه اهتمامانفرادی عکسایوان
مهدی منصوریبه کوششگروهیایوان
سیمیندخت دهقانیکیوریتورانفرادی عکسای جی(آ گ) (۳ نمایشگاه)
رهام شیرازکیوریتورگروهی عکسای جی (۵ نمایشگاه)
هادی کمالی مقدمکیوریتورگروهی اجرا وچیدمان ویدیوای جی
مینا بزرگمهرکیوریتورگروهی اجرا وچیدمانای جی
امیرعلی قاسمیکیوریتورویدیوآرت وفیلم مستندای جی

ب،پ،ت،ث

علی میر اسماعیلینمایشگاه گردانپروژه گروهیباروک
زهرا قیاسیکیوریتورگروهیباوان
زهرا قیاسیبه کوششگروهیباوان
هوفر حقیقیکیوریتورگروهی عکاسیباوان
فریدون آوگردآوریگروهیبنیاد لاجوردی
اکرم احمدی تواناگردآوریانفرادیپروژه های آران
امیرعلی قاسمیگردآوریویدیو، صدا واجراپروژه های آران و نیومدیا
آرش خاک پورگردآوریویدیو، صدا واجراپروژه های آران و نیو مدیا
فرازانوشه پورگردآوریویدیو، صدا واجراپروژه های آران و نیو مدیا
مینو ایران پورگردآوریویدیو، صدا واجراپروژه های آران و نیو مدیا
سعید لزرجانیهنربانگروهی نقاشیپل
عاطفه خاصگردآورندهگروهیپلتفرم سه
ژاله اخلاقیبه انتخابانفرادی نقاشیتم
جاوید نیک پورکیوریتورانفرادی عکستم
داریوش کیانیکیوریتورگروهی عکستم
سروش میلانی زادهانفرادی نقاشیکیوریتورثالث
سپیده کلهرسپیده کلهرانفرادی نقاشیثالث
سانیا نعمتیگردآورندهگردآورندهثالث
سینا جعفریهگردآورندهگروهیثالث

 ج،چ،ح،خ

شیرین اسکندریکیوریتورانفرادی نقاشیچهار
سیواشهبازکیوریتورگروهی عکاسیخانه ی هنر طهران
عیسی جباریکیوریتورگروهی نقاشیخانه ی هنرمندان ایران
فرناز شعارگردآورندهگروهیخانه ی هنرمندان ایران
مهتاب مفیدگردآورندهگروهیخانه ی هنرمندان ایران
شیما خشخاشیکیوریتورگروهی نقاشیخانه ی هنرمندان ایران
پویا جمالیکیوریتورگروهی فتو آرتخط سفید
غزاله بیضاییبه راهنماییتصویرسازیخورشید

د،ذ،ر،ز،ژ

تکین آغداشلوبه کوششانفرادیدستان +۲
آیدین خانکشی پورکیوریتورگروهیبیرون از دستان (وی گالری)
سورنا پتگرگردآورندهگروهی نقاشیدلگشا
فرشید پارسی کیاکیوریتورانفرادی عکسدنا (۲ نمایشگاه)
روشن نوروزیکیوریتورانفرادی عکسدنا
سروش میلانی زادهکیوریتورانفرادی پژوهشیدنا
محمد مخبریپژوهشگرگروهی گرافیک(پژوهشی)دنا
شیما طاهریپژوهشگرگروهی گرافیک(پژوهشی)دنا
علی انصاریکیوریتورگروهی طراحیدنا
کارین کریم مسیحیکیوریتورگروهی طراحیدنا
یلدا معیریکیوریتورعکاسیدنا
صمد قربان زادهکیوریتورانفرادی عکسدنا
سارا افضلیکیوریتورگروهی تصویرسازیدنا
رامیار منوچهرزادهکیوریتورگروهی عکس(پژوهشی)دیلمان
مهدی وثوق نیاگردآورندهگروهی عکسراه ابریشم
بابک کاظمیبه انتخابگروهی عکس های تجربیراه ابریشم
سحر فتح اله ییکیوریتورگروهی نقاشی، نقاشیخط،عکاسی و…رسول مهر
لیلا شاهنجرینیکیوریتورگروهیرواق هنری میلاد
نسترن و نگار اسدیکیوریتورگروهی هنرهای تجسمیرواق هنری میلاد
رویا شهسوارکیوریتورگروهیزرنا
امیررضاسماواتیگردآورندهگروهی نقاشیژاله
زروان روحبخشانکیوریتورانفرادی نقاشی وویدیوآرتژاله
زروان روحبخشانکیوریتورانفرادی نقاشیژاله
غزال زارعکیوریتورانفرادی چیدمانژاله
غزال زارعکیوریتورگروهی ویدیوآرت وچیدمانژاله
ملیسا ولی پورکیوریتورگروهی ویدیوآرت وچیدمانژاله
فریدون فربودکیوریتورانفرادی عکسژاله
محمود مکتبیکیوریتورانفرادی عکسژاله
مهرداد جعفریگردآورندهگروهی نقاشی وحجمژاله
سحر شفائیکیوریتورگروهی هنرهای تجسمیژینوس

س،ش،ص،ض

عیسی جباریکیوریتورانفرادی مجسمهساربان
ایوان بیسولیگردآورندهانفرادی نقاشیساربان
سهراب کاشانیکیوریتورگروهیسازماناب
جوزف دل یسکوکیوریتورگروهیسازماناب
علی میراسماعیلیکیوریتورگروهی عکس واینستالیشنسایه
بهار رنجبربه کوششگروهی نقاشی ومجسمهسایه
ستاره بهبهانیگردآورندهگروهی طراحیسایه
نازنین مهرعلیبرگزارکنندهگروهی نقاشیسایه
کاربافوگردآورندهگروهیسایه
شمس الدین غازینمایشگاه گردانتصویرسازیسرو ناز(شیراز)
حسین طادی تکتم همتیگردآورندهگروهی طراحیسلوک
رضا صادقیگردآورندهگروهیسلوک
زروان روحبخشانگردآورندهانفرادی عکس وچیدمانسلوک
مژده طالشیانگردآورندهانفرادی نقاشیسلوک
امیرضیاءگردآورندهگروهی طراحیسلوک
احسان نصریگردآورندهگروهی طراحیسیحون
علی تقوا بلسیکیوریتورگروهی نقاشیشروه
زهرا خستوکیوریتورگروهی نقاشی وطراحیشکوه
بهنوش فروتنکیوریتورگروهی عکسشکوه
اکرم پیله چیانکیوریتورگروهی نقاشیشلمان
مهدی اسماعیلیکیوریتورگروهی نقاشیشلمان
علی مزارعیکیوریتورگروهی نقاشیشلمان (۲نمایشگاه)
علی مزارعیکیوریتورگروهی نقاشی ومجسمهشلمان
علی مزارعیکیوریتورانفرادی مجسمهشلمان
علی مزارعیکیوریتورانفرادی نقاشیشلمان
علی مزارعیکیوریتورگروهی عکسشلمان
مهسا قاسمیکیوریتورانفرادی نقاشیشلمان (۲نمایشگاه)
میترا خضرلوکیوریتورانفرادی نقاشیخطشلمان
لادن مشیر فاطمیکیوریتورگروهی نقاشیشلمان
شادن عظیمیکیوریتورگروهی عکسشلمان
مهدیه کوهستانیکیوریتورانفرادی نقاشیشلمان
شیدا عزیزیکیوریتورگروهی نقاشی ومجسمهشلمان
صله ابوطالبکیوریتورگروهی عکسشلمان
پویا سلطانیانکیوریتورگروهی عکسشلمان(۲نمایشگاه)
مهسا قاسمیکیوریتورگروهی نقاشیشلمان
رضا شاه حسینیکیوریتورگروهی نقاشیشلمان
مهسا قاسمیکیوریتورگروهیشلمان
رضا شاه حسینیکیوریتورگروهیشلمان
رضا عمادیکیوریتورانفرادی چاپ دستیشلمان
رضا عمادیکیوریتورگروهی نقاشی و طراحیشلمان
سارا واصف نیاکیوریتورگروهی نقاشیشلمان
آذین فلاحیکیوریتورانفرادی نقاشیشلمان
گروه هنری بامکیوریتورگروهی نقاشی وحجمشمیده
بابک حقیکیوریتورانفرادی عکسشمیده
مریم کی احمدینمایشگاه گردانگروهی طراحیشمیس
مهیار بهرام اصلنمایشگاه گردانگروهی نقاشیشمیس
عید دولتیکیوریتورگروهی قاشیشمیس
سارا بسیمکیوریتورگروهیشنگرف
مریم دلیلیبامدیریتگروهی نقاشیشیث
گروه هنری سکیوریتورگروهی نقاشیشیث
گروه هنری نیلیکیوریتورگروهی نقاشیشیث
گروه هنری نیلیکیوریتورانفرادی نقاشیشیث
مجتبی رمزیکیوریتورگروهی مجسمهشیرین
فرناز محمدیکیوریتورگروهی نقاشی ، مجسمه و عکسشیرین
فرناز محمدیکیوریتورگروهی آثار هنریشیرین
معین شافعیگردآورندهگروهی نقاشیشیرین
مهسا قاسمیکیوریتورگروهی نقاشیصا
رضا شاه حسینیکیوریتورگروهی نقاشیصا
علی تابش نیاکیوریتورگروهی عکسصا
آرزو نخشهآرزو نخشهانفرادی نقاشیصا

  ط،ظ،ع،غ،ف،ق

علی بختیاریبه انتخابانفرادی چاپ سیلک و کلاژطراحان آزاد
فاطمه کافی زادهبه کوششانفرادیطراحی هنر
طاهره واحدیگردآورندهگروهی نقاشیعصر
فریدون فربودکیوریتورگروهی عکس وچیدمانفرمانفرما
فریدون فربودگردآورندهگروهیفرمانفرما
رودابه نژادگردآورندهگروهیفرمانفرما
نرگس سلیمان زادهگردآورندهگروهی نقاشیفرشته
کورش کلهرکیوریتورگروهی عکسفضای هنری همرس

   ک،گ،ل،م

غزال زارعکیوریتورگروهیکافه گالری اتفاق
آسیه سلیمیانکیوریتورنمایشگاه پیامی جدید به اروپاموزه کونستهال نروژ
مراد فتاحیتحت نظرگروهی نقاشی ونقاشیخطگل نرگس
آرش افروزینمایشگاه گردانگروهی هنرهای تجسمیگلهای داوودی
الهه امیرجلالینمایشگاه گردانگروهی هنرهای تجسمیگلهای داوودی
سحر انتظامیبه کوششگروهی هنرهای تجسمیگلهای داوودی
مهدی کاوشکیوریتورگروهی نقاشیگویا
یعقوب عمامه پیچگردآورندهگروهی نقاشیلاله
ساوالان جماعتیگردآورندهگروهی نقاشیلاله
مینا قویدلگردآورندهگروهی نقاشیلاله
پژمان رحیمی زادهگردآورندهگروهی تصویرسازیلاله
کمال طباطباییبه انتخابگروهی تصویرسازیلاله
سحراسماعیل تهرانی، فاطمه استاد، زینب استاد، الهام افشار و زینب بهبودیگردآورندگان و مدرساننمایشگاه گروهیلنا
فربد مرشدزادهگردآورندهگروهیمانترا
شهرام انتخابیپروژه ای ازگروهی ویدیوآرتماه مهر
تورج خامنه زادهکیوریتورگروهی چیدمان ، چاپ ، عکس ونقاشیمحسن
ناتاشاچاککیوریتورگروهی چیدمان ، چاپ ، عکس ونقاشیمحسن
پریسا زمانیگردآورندهمروری بر ده سال نمایش های برگزارشدهمحسن
النازطهرانیکیوریتورگروهی چیدمانمحسن
آناهیتا رضاالهکیوریتورگروهی چیدمانمحسن
علی خالقگردآورندهگروهی نقاشیمژده
کیارش یعقوبیکیوریتورگروهی نقاشی خطمژده
حامد قصریبه انتخابنمایشگاه عکس تاریخیموزه عکسخانه شهر
رضا سیوندگردآوری وپژوهشنمایشگاه عکس تاریخیموزه عکسخانه شهر
سمیرا سبزیگردآوری وپژوهشنمایشگاه عکس تاریخیموزه عکسخانه شهر
احمد چایچی امیرخیزگردآوری وپژوهشنمایشگاه عکس تاریخیموزه عکسخانه شهر
پروین معراجیکیوریتورگروهی هنرهای تجسمیموسسه فرهنگی هنری صبا
صونا رفیعینمایشگاه گردانگروهی تجسمیمینا

 ن،و،ه،ی

پیمان پورحسینگردآورندهگروهی (پژوهشی)نبشی (۲ نمایشگاه)
مهرداد افسریکیوریتورانفرادی عکسنبشی
پرهام دیده وربه کوششگروهی عکسنبشی
پاتریس والتکیوریتورانفرادی عکس و ویدیونبشی
احسان رسول افطراحی ومدیریت هنریانفرادی عکسنبشی
مرضیه حیدرپورکیوریتورگروهینجما
آرینه مسیحی نریمانزیر نظرگروهی نقاشینجما
بهناز راد حسینیکیوریتور  /گردآورندهگروهی نقاشینقش جهان (۲ نمایشگاه
امیر ضیاءکیوریتورگروهینگاه
نازلی عباسیبه کوششگروهی عکسنگاه
ابراهیم عرب بیگیکیوریتورگروهی عکسنگاه
عطا رنجبرکیوریتورگروهی عکسنگاه
امیر عبیداویکیوریتورگروهی عکسنگاه
حیدر زاهدیکیوریتورگروهی نقاشی،طراحی،عکس،حجمنگر
حیدر زاهدیبه انتخابگروهی نقاشینگر (۲نمایشگاه)
علی انصاریبه انتخابگروهی نقاشینگر
یلدا جمالیکیوریتورگروهی نقاشی ، طراحی وحجمنگر
عباس مشهوریکیوریتورگروهی نقاشیخطنگر
فرزانه تجریکیوریتورگروهی نقاشیخطنگر
حسن مهربانیکیوریتورگروهی نقاشیخطنگر
اورانوس افشاریانکیوریتورگروهی آثارتجسمینگر
ارمغان افشاریانکیوریتورگروهی آثارتجسمینگر
شادی طلایینمایشگاه گردانگروهی نقاشیخطنگر
آرزوجباریبه انتخابگروهی نقاشینگر
زینب موحدکیوریتورگروهینگر
پروین معراجیکیوریتورگروهی آثارتجسمینگر
فریدون فربودکیوریتورانفرادی نقاشیوالی
فربد مرشدزادهکیوریتورگروهی نقاشیوالی
راضیه صدیقیانکیوریتورگروهی طراحیوالی
الهه مقدمیکیوریتورگروهی چاپ تک نسخهوالی
آسیه سلیمیانکیوریتورگروهی چندرسانه ایویستا
بهنام کامرانیبه انتخابگروهی نقاشیویستا
حمیدرضاکرمیبه انتخابگروهی نقاشی، عکس ،فیلم ویدیوویستا
سحر سلخیکیوریتورگروهی نقاشیهفت ثمر
بهاره ملاعلیپورکیوریتورگروهی نقاشیهفت ثمر
المیرا میرمیرانکیوریتورگروهی چاپ دستیهفت ثمر
المیرا میرمیرانکیوریتورانفرادی نقاشیهفت ثمر
حمیدرضا کرمیبه انتخابگروهی نقاشی، عکس وویدیوهفت ثمر
مسعود عباسیگردآورندهگروهی ویژوال آرتهفت ثمر
رخساره هاشمی حائریبه کوششگروهیهفت ثمر
سارامهرعلیزادهکیوریتورگروهی نقاشی ، مجسمه و…هفت ثمر
فرهاد ثمریکیوریتورگروهی نقاشی ، مجسمه و…هفت ثمر
کسرا گلرنگکیوریتورگروهی طراحی ونقاشیهما
صالحه خوانساریمدیر هنریانفرادی خط نقاشییاسمین
بهنازرادحسینیگردآورندهگروهی نقاشییاسمین
پدرام دادفرگردآورندهگروهی عکاسییاسمین
رضا شاه حسینیبه کوششگروهی نقاشی، نقاشیخط وحجمیاسمین
مهسا قاسمیبه کوششگروهی نقاشی، نقاشیخط وحجمیاسمین

 

 

 

مقالات مرتبط با تجمع هنربانان در سال‌های قبل:

نوشته‌های پیشنهادی

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | تجربه‌های بیان و ساختمان هنر نوین

خلاصه کتاب در جستجوی زبان نو | تجربه‌های بیان و ساختمان هنر نوین قسمت سی‌ ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.