سهند حساميان در زيرزمين‌دستان

| گالری زيرزمين دستان

| نمایشگاه انفرادي مجسمه (آهن جوشكاري شده)

| عنوان: تويزه

| هنرمند: سهند حساميان

| گشایش: 18 ارديبهشت۹۴، 16-20

| پایان: 2 خرداد

| بازدید: همه روزه 16-20 (گالري روزهاي يكشنبه تعطيل است)

| آدرس: تهران، خيابان فرشته، خيابان بيدار، شماره 6

| تلفن: 22023114

dastan-basement-4

نویسنده