مرمت نقاشی و فعل و انفعالاتی که پس از اتمام یک نقاشی اتفاق میافتد

پیر شدن طبیعی در ذات مواد نقاشی و روش‌های مرمتی و حفاظتی در مرمت نقاشی

تغییر و تخریب

رنگ و مواد نقاشی‌ بلافاصله بعد از تمام شدن تابلوی نقاشی شروع به تغییر می‌کنند. عواملی مانند پیری طبیعی، نور، گرما و رطوبت، آسیب‌های تصادفی میتواند به نقاشی آسیب برساند و در طول زمان تغییراتی را در لایه های مختلف ایجاد کند. این امر طبیعتا برای اکثر صاحبان آثار، مجموعه‌دارها و مرمت‌گران.

ناخوشایند است.

مرمت نقاشی

 پیر شدن طبیعی در ذات مواد نقاشی است. پیگمنت‌‌ها محو می‌شوند و تغییر رنگ می‌دهند، ویژگی‌های واسط رنگ تغییر می‌کند و رنگ را شفاف‌تر نشان می‌دهد، الگوهای ترک‌خوردگی (شبکه‌ی ترک‌ها) با خشک شدن رنگ گسترش می‌یابند و منقبض می‌شوند و با پایه (زیر سازی) حرکت می‌کنند. برخی از این تغییرات مشهود هستند و برخی نامحسوسند. تغییرات نقاشی‌ که ممکن است به صورت تخریب توصیف شوند، به دلیل آویختن یا …

لینک ادامه مطلب در سایت مرمت آوام

نویسنده