چهارشنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
خانه | اقتصاد هنر | فهرست کامل آثار فروحته شده چهارمین حراج تهران ۹۴
اثر آیدن آغداشلو که به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان در چهارمین حراج تهران به فروش رفت

فهرست کامل آثار فروحته شده چهارمین حراج تهران ۹۴

چهارمین حراج تهران در شامگاه جمعه در هتل آزادی تهران برگزارشد و با فروش ۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی به کار خود پایان داد. آثار به فروش رفته در چهارمین حراج تهران به ترتیب میزان برآورد اولیه در ذیل درج شده است .

 • سهراب سپهری (۱۳۵۹-۱۳۰۷)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۸۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • سهراب سپهری (۱۳۵۹-۱۳۰۷)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۳۰×۸۰ سانتی‌متر

 • سهراب سپهری (۱۳۵۹-۱۳۰۷)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۱۰۰×۷۰ سانتی‌متر

 • فرهاد مشیری (۱۳۴۲)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۱۲۰×۲۳۵ سانتی‌متر

 • پرویز تناولی (۱۳۱۶)

  عشاق

  مس
  ۱۲۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • پرویز تناولی (۱۳۱۶)

  یادمان شماره ۱ برای کلمه هیچ

  برنز
  ۲۳×۲۳×۷۲ سانتی‌متر

 • رضا درخشانی (۱۳۳۱)

  سرو سرخ

  رنگ‌روغن، براق‌ کننده و طلا چسبانی روی بوم
  دولته‌ای، هر کدام ۱۸۰×۲۰۰ سانتی‌متر، در مجموع ۳۶۰×۲۰۰ سانتی‌متر

 • منوچهر یکتایی (۱۳۰۱)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۳۷×۱۲۲ سانتی‌متر

 • سید محمد احصایی (۱۳۱۸)

  از مجموعه الفبای ازلی

  رنگ ماشین روی بوم
  ۱۹۲×۱۴۲ سانتی‌متر

 • بهمن محصص (۱۳۸۹-۱۳۱۰)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی فیبر
  ۷۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • حسین زنده رودی (۱۳۱۶)

  بدون عنوان

  اکریلیک روی فیبر
  ۷۹×۱۰۴ سانتی‌متر

 • کوروش شیشه گران (۱۳۲۳)

  بدون عنوان

  اکریلیک روی بوم
  ۲۰۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • آیدین آغداشلو (۱۳۱۹)

  معمای شماره ۲۵

  گواش و ورق طلا روی مقوا
  دولته‌ای، هر‌کدام ۵۸×۷۸ سانتی‌متر، در مجموع ۱۱۶×۷۸ سانتی‌متر

 • علی‌اکبر صادقی (۱۳۱۶)

  باغ عشق

  ترکیب مواد روی مقوا کشیده شده روی چوب
  چهارلته‌ای، هر کدام ۸۵×۹۵ سانتی‌متر، در مجموع ۱۷۰×۱۹۰ سانتی‌متر

 • سید محمد احصایی (۱۳۱۸)

  مهر

  رنگ‌روغن و ورق طلای ۲۲ عیار روی بوم
  ۱۶۷×۲۲۶ سانتی‌متر

 • بهمن محصص (۱۳۸۹-۱۳۱۰)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۷۰×۵۰ سانتی‌متر

 • رضا درخشانی (۱۳۳۱)

  شکار قرمز شماره ۴

  رنگ‌روغن، براق ‌کننده و طلا چسبانی روی بوم
  ۲۵۰×۱۹۰ سانتی‌متر

 • کوروش شیشه گران (۱۳۲۳)

  پرتره

  اکریلیک روی بوم
  ۱۶۵×۱۸۰ سانتی‌متر

 • محمد غفاری (کمال الملک) (۱۳۱۹-۱۲۲۷)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۶۳×۷۹ سانتی‌متر

 • فریده لاشایی (۱۳۹۱-۱۳۲۳)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  دولته‌ای، هر کدام ۱۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر، در مجموع ۲۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • مسعود عربشاهی (۱۳۱۴)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۱۸۰×۱۳۵ سانتی‌متر

 • صداقت جباری (۱۳۴۰)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۲۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • نصر الله افجه ای (۱۳۱۲)

  یک شعر از حافظ

  اکریلیک روی بوم
  ۲۰۰×۲۰۰ سانتی‌متر

 • ژازه تباتبایی (۱۳۸۶-۱۳۰۹)

  بدون عنوان

  آهن
  دختر: ۱۱×۱۷×۶۹ سانتی‌متر و پسر:  ۱۱×۲۴×۷۵ سانتی‌متر

 • مسعود عربشاهی (۱۳۱۴)

  بدون عنوان

  ۱۹۰×۸۸ سانتی‌متر
  تاریخ اثر: ۱۳۵۱

 • بهجت صدر (۱۳۸۸-۱۳۰۳)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی آلومینیوم کشیده‌شده روی چوب
  ۸۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • ابوالقاسم سعیدی (۱۳۰۴)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۱۵×۱۹۰ سانتی‌متر

 • نصر الله افجه ای (۱۳۱۲)

  خوشه‌ها

  اکریلیک روی بوم
  ۱۶۰×۱۶۵ سانتی‌متر

 • مارکو گریگوریان (۱۳۸۶-۱۳۰۴)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۶۵×۱۵۵ سانتی‌متر

 • رضا مافی (۱۳۶۱-۱۳۲۲)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی فیبر
  ۴۷×۹۸ سانتی‌متر

 • پروانه اعتمادی (۱۳۲۶)

  طبیعت بیجان

  رنگ‌‌روغن و سیمان روی فیبر
  ۶۰×۶۲ سانتی‌متر

 • پرویز تناولی (۱۳۱۶)

  هیچ

  برنز
  ۱۲×۱۲×۳۴ سانتی‌متر

 • ناصر عصار (۱۳۹۰-۱۳۰۷)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۹۵×۱۲۸ سانتی‌متر

 • محسن وزیری مقدم (۱۳۰۳)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۱۰۰×۸۰ سانتی‌متر

 • قاسم حاجی زاده (۱۳۲۶)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۱۲۸×۱۵۵ سانتی‌متر

 • ژازه تباتبایی (۱۳۸۶-۱۳۰۹)

  بازگشت از مزرعه

  آهن
  ۴۸×۳۱×۹۸ سانتی‌متر

 • منوچهر یکتایی (۱۳۰۱)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۷۶×۴۵ سانتی‌متر

 • ناصر عصار (۱۳۹۰-۱۳۰۷)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۸۱×۱۱۶ سانتی‌متر

 • عباس کیارستمی (۱۳۱۹)

  مهتاب از مجموعه سفیدبرفی

  چاپ عکس روی بوم
  ۲۵۰×۱۴۶ سانتی‌متر

 • جعفر روحبخش (۱۳۷۵-۱۳۱۹)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۱۰۰×۸۰ سانتی‌متر

 • جلیل رسولی (۱۳۲۶)

  مرغ بسم‌الله

  اکریلیک و ورق طلا روی بوم
  دولته‌ای، هر کدام ۱۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر، در مجموع ۲۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • رضا مافی (۱۳۶۱-۱۳۲۲)

  بدون عنوان

  ترکیب ‌مواد روی فیبر
  ۴۱×۵۶ سانتی‌متر

 • جعفر پتگر (۱۳۸۴-۱۲۹۹)

  خانم سبز پوش

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۵۵×۷۰ سانتی‌متر

 • غلامحسین نامی (۱۳۱۵)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • ایرج کریمخان زند (۱۳۸۵-۱۳۲۹)

  بدون عنوان

  فولاد
  ۶۰×۱۰۰×۱۲۲ سانتی‌متر

 • هوشنگ پزشک‌نیا (۱۳۵۱-۱۲۹۶)

  پدر و پسر

  پاستل روی مقوا
  ۷۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • مهدی ویشکایی (۱۳۸۵-۱۲۹۹)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۶۱×۷۶ سانتی‌متر

 • حسن زرین‌قلم (۱۳۰۸-۱۲۴۲)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی مقوا
  ۵۱×۴۵ سانتی‌متر

 • منصور قندریز (۱۳۴۴-۱۳۱۴)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۵۷×۷۰ سانتی‌متر

 • میرزا عبدالمطلب (نقاش باشی) (وفات ۱۲۷۸)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۶۰×۸۰ سانتی‌متر

 • اسماعیل آشتیانی (۱۳۴۹-۱۲۷۱)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۵۶×۴۱ سانتی‌متر

 • افشین پیرهاشمی (۱۳۵۳)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • سیراک ملکونیان (۱۳۱۰)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۲۲×۱۲۲ سانتی‌متر

 • محسن سهیلی (۱۳۷۵-۱۲۸۸)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۹۰×۶۰ سانتی‌متر

 • نیکزاد نجومی (۱۳۲۰)

  آخرین تماس

  اکریلیک روی بوم
  ۱۲۵×۱۸۳ سانتی‌متر

 • پرویز کلانتری (۱۳۱۰)

  بدون عنوان

  ترکیب ‌مواد روی بوم
  ۱۳۰×۷۶ سانتی‌متر

 • علی رخساز (۱۳۶۸-۱۲۸۰)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۵۳×۸۳ سانتی‌متر

 • ابوالحسن صدیقی (۱۳۷۴-۱۲۷۳)

  دهکده‌ای در نزدیکی فلورانس ایتالیا

  ۴۵×۳۵ سانتی‌متر
  تاریخ اثر: ۱۳۰۹

 • علی‌محمد حیدریان (۱۳۶۹-۱۲۷۵)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی فیبر
  ۴۸×۳۰ سانتی‌متر

 • هوشنگ پزشک‌نیا (۱۳۵۱-۱۲۹۶)

  بدون عنوان

  پاستل روی مقوا
  ۵۰×۷۰ سانتی‌متر

 • سونیا بالاسانیان (۱۳۲۱)

  گستره‌های آرامش

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۷۲×۱۷۴ سانتی‌متر

 • مهدی ویشکایی (۱۳۸۵-۱۲۹۹)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۷۲×۹۴ سانتی‌متر

 • هانیبال الخاص (۱۳۸۹-۱۳۰۹)

  گفت‌وگو

  ترکیب مواد روی کاغذ
  ۹۵×۱۱۴ سانتی‌متر

 • لیلی متین‌دفتری (۱۳۸۶-۱۳۱۵)

  از مجموعه زنگوله‌ها

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۶۰×۸۰ سانتی‌متر

 • جواد حمیدی (۱۳۸۰-۱۲۹۷)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۹۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • علی شیرازی (۱۳۳۹)

  بدون عنوان

  اکریلیک روی بوم
  ۲۶۰×۱۶۰ سانتی‌متر

 • عباس کیارستمی (۱۳۱۹)

  بدون عنوان

  چاپ عکس روی بوم
  ۲۲۰×۱۴۰ سانتی‌متر

 • بیتا وکیلی (۱۳۵۲)

  از مجموعه ایران

  ترکیب مواد روی بوم
  دو‌لته‌ای، هر کدام ۱۲۰×۲۰۰ سانتی‌متر، در مجموع ۲۴۰×۲۰۰ سانتی‌متر

 • گلناز فتحی (۱۳۵۱)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۳۰×۱۴۵ سانتی‌متر

 • نصرت الله مسلمیان (۱۳۳۰)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۲۲۰×۱۶۷ سانتی‌متر

 • مرتضی ممیز (۱۳۸۴-۱۳۱۵)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۰۰×۷۰ سانتی‌متر

 • بهمن دادخواه (۱۳۱۹)

  از مجموعه عبور

  برنز
  ۱۳×۲۰×۴۰ سانتی‌متر

 • خسرو حسن‌زاده (۱۳۴۲)

  بدون عنوان

  ترکیب ‌مواد و چاپ سیلک روی مقوا کشیده شده روی بوم
  ۱۲۰×۱۹۲ سانتی‌متر

 • حسین کاظمی (۱۳۷۵-۱۳۰۳)

  بزم

  رنگ‌روغن روی فیبر
  ۸۵×۵۴ سانتی‌متر

 • محمود جوادی پور (۱۳۹۱-۱۲۹۹)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۱۰۱×۷۸ سانتی‌متر

 • مهرداد محب علی (۱۳۳۹)

  بی‌نهایت اولیه شماره ۵

  اکریلیک روی بوم
  ۳۲۳×۲۰۷ سانتی‌متر

 • شهریار احمدی (۱۳۵۸)

  در جستجوی سنگ آتش‌زنه از مجموعه بر خان برنج‌فروشان قسمت ۲(مجمع‌البحرین)

  اکریلیک و ورق طلا روی بوم
  ۱۴۰×۲۷۰ سانتی‌متر

 • صادق تیرافکن (۱۳۹۲-۱۳۴۴)

  مرد ایرانی

  چاپ عکس رنگی
  ۱۰۰×۱۴۰ سانتی‌متر

 • منصوره حسینی (۱۳۹۱-۱۳۰۵)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۵۴×۷۸ سانتی‌متر

 • منوچهر نیازی (۱۳۱۶)

  بدون عنوان

  رنگ‌‌روغن روی بوم
  ۱۸۰×۱۸۰ سانتی‌متر

 • مهرداد صدری (۱۳۲۳)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۲۰۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • حسین محجوبی (۱۳۰۹)

  خاطره درختی باشکوه در پاییزی در سوئد

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۸۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • عبدالرضا دریابیگی (۱۳۰۹)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۲۰×۷۵ سانتی‌متر

 • محمود سبزی (۱۳۳۴)

  رنگ گل و نسرین

  اکریلیک، گواش و ورق طلا روی بوم
  ۲۱۳×۱۵۳ سانتی‌متر

 • سیاوش کسرایی (۱۳۸۲-۱۳۱۸)

  بدون عنوان

  آبرنگ روی مقوا
  ۹۸×۶۰ سانتی‌متر

 • کیخسرو خروش (۱۳۲۰)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۵۷×۴۶ سانتی‌متر

 • علیرضا آستانه (۱۳۶۱)

  بدون عنوان از مجموعه دیرک

  آهن
  ۵۰×۵۰×۲۰۰ سانتی‌متر

 • فرشید مثقالی (۱۳۲۲)

  انتظار

  ترکیب مواد
  ۷۸×۱۲۰×۱۳۰ سانتی‌متر

 • کامبیز صبری (۱۳۴۶)

  آنوقت‌ها آسمان را جور دیگری می‌دیدیم

  فایبرگلاس و پلاکسی‌گلاس
  ۳۵×۵۵×۸۵ سانتی‌متر

 • مصطفی دشتی (۱۳۳۹)

  بدون عنوان

  اکریلیک روی بوم
  ۲۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • جمال بخش پور (۱۳۲۳)

  بدون عنوان

  مرکب روی مقوا
  ۵۰×۷۰ سانتی‌متر

 • کامبیز درمبخش (۱۳۲۱)

  بدون عنوان

  اکریلیک روی بوم
  دولته‌ای، هر کدام ۷۰×۷۰ سانتی‌متر، در مجموع ۱۴۰×۷۰ سانتی‌متر

 • پویا آریان پور (۱۳۵۰)

  عیش مداوم

  اکریلیک روی بوم
  قطر ۱۷۰ سانتی‌متر

 • شهلا حبیبی (۱۳۲۴)

  از مجموعه صور خیال

  ترکیب‌ مواد روی بوم
  ۱۰۰×۷۰ سانتی‌متر

 • سیامک عزمی (۱۳۵۱)

  پادشاهان اقلیم هیچ

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۵۰×۲۰۰ سانتی‌متر

 • فریدون امیدی (۱۳۴۶)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۵۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • سالار احمدیان (۱۳۳۶)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۹۰×۱۹۰ سانتی‌متر

 • حامد صدر ارحامی (۱۳۶۰)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۲۰۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • عین الدین صادق زاده (۱۳۴۴)

  بدون عنوان

  قیر و مرکب روی بوم
  ۱۲۰×۲۲۰ سانتی‌متر

 • تاها بهبهانی (۱۳۲۶)

  بدون عنوان

  برنز
  ۴۰×۷۰×۶۷ سانتی‌متر

 • مونا پاد (۱۳۵۳)

  بدون عنوان

  برنز
  ۲۰×۴۰×۵۲ سانتی‌متر

 • داریوش قره‌زاد (۱۳۵۵)

  بدون عنوان از مجموعه هویت ملی

  اکریلیک روی بوم
  ۱۸۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • آزاده اخلاقی (۱۳۵۷)

  مهدی باکری، جزیره مجنون، عراق ۲۵ بهمن ۱۳۶۳از مجموعه به روایت یک شاهد عینی

  چاپ دیجیتال فیس‌مونت روی کاغذ هانموله
  ۲۱۲×۱۱۰ سانتی‌متر

 • محمود زنده‌رودی (۱۳۲۲)

  هوس

  ترکیب‌‌ مواد روی بوم
  ۲۰۰×۱۵۰سانتی‌متر

 • گوهر دشتی (۱۳۵۹)

  ایران، بی‌عنوانی

  چاپ اینجکت
  ۱۲۰×۸۰ سانتی‌متر

 • حمید پازوکی (۱۳۳۴)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۵۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • جهانگیر شهدادی (۱۳۲۲)

  شب معمایی

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۵۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • محمد بزرگی (۱۳۵۷)

  جهان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۲۰۰×۱۵۰ سانتی‌متر

 • آنه محمد‌تاتاری (۱۳۳۶)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی پارچه
  ۱۳۴×۱۵۰ سانتی‌متر

 • فرناز ربیعی‌جاه (۱۳۶۰)

  شیرین

  برنز
  ۱۷×۶۰×۲۱٫۵ سانتی‌متر

 • معصومه مظفری (۱۳۳۷)

  از مجموعه در حضور دیگران

  اکریلیک روی بوم
  ۱۸۰×۲۰۰ سانتی‌متر

 • حسین صدری (۱۳۳۷)

  ردپای دوچرخه

  رنگ‌روغن و اکریلیک روی بوم
  ۱۷۰×۱۱۰ سانتی‌متر

 • علیرضا کرمی (۱۳۲۸)

  بدون عنوان

  اکریلیک روی بوم
  سه‌لته‌ای هر کدام ۴۰×۱۸۰ سانتی‌متر، در مجموع ۱۲۰×۱۸۰ سانتی‌متر

 • ابراهیم صاحب اختیاری (۱۳۸۸-۱۳۳۶)

  رویا

  اکریلیک روی بوم
  ۱۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • هادی روشن ضمیر (۱۳۵۱)

  بدون عنوان

  اکریلیک و ورق‌طلا روی بوم
  ۱۷۰×۱۷۰ سانتی‌متر

 • احمد محمدپور (۱۳۴۴)

  بدون عنوان

  رنگ‌روغن روی بوم
  ۱۶۰×۱۱۰ سانتی‌متر

 • هادی جمالی (۱۳۲۹)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی آلومینیوم کشیده شده روی چوب
  ۱۲۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • علی ندایی (۱۳۳۶)

  کسوف

  اکریلیک روی بوم
  دو‌لته‌ای، هر لت ۹۰×۱۸۰ سانتی‌متر، در مجموع ۱۸۰×۱۸۰ سانتی‌متر

 • محمد طباطبایی (۱۳۶۶)

  از مجموعه عجیب‌تر از بهشت

  اکریلیک روی بوم
  ۱۸۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • میترا کاویان (۱۳۴۲)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۸۰×۱۹۰ سانتی‌متر

 • محمد فرنود (۱۳۳۶)

  پرواز به روشنایی

  چاپ دیجیتال روی کاغذ
  ۱۰۰×۲۰۰ سانتی‌متر

 • لیلا ویسمه (۱۳۵۸)

  بدون عنوان از مجموعه باعث تمام دردسرها خرگوش‌ها بودند

  اکریلیک روی بوم
  ۱۸۰×۲۱۰ سانتی‌متر

 • مرتضی گودرزی (۱۳۴۱)

  خلوت دل

  اکریلیک روی بوم
  ۱۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • احمد آریامنش (۱۳۴۷)

  از مجموعه زیر چرخ کبود

  ترکیب مواد روی بوم
  ۱۲۰×۱۲۰ سانتی‌متر

 • علی فرامرزی (۱۳۲۹)

  از مجموعه کویر‌ها

  اکریلیک روی بوم
  دولته‌ای، راست ۱۰۰×۱۰۰ سانتی‌متر، چپ ۱۴۰×۱۰۰ سانتی‌متر، در مجموع ۲۴۰×۱۰۰ سانتی‌متر

 • مهرداد شوقی حق‌دوست (۱۳۵۱)

  بدون عنوان

  ترکیب مواد روی بوم
  ۱۴۶×۱۵۰ سانتی‌متر

منبع : وب سایت چهارمین حراج تهران

نوشته‌های پیشنهادی

حراج ساتبیز

حراج ساتبیز با آثار قرن بیستم خاورمیانه

حراج خانه ساتبیز ۲۳ اکتبر حراج آثار قرن بیستم خاورمیانه را آغاز خواهد کرد. در ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

مزایای عضویت در خبرنامه آوام‌مگ را میدانید؟
دریافت بهترین مطالب وب سایت آوام مگ
ما هم از اسپم متنفریم و مطمئن باشد مشخصات شما امن خواهد بود.