خانه | مرور کتاب

Blog Archives

بیست مقاله در باب تاریخ چاپ سنگی در ایران

بیست مقاله در باب تاریخ چاپ سنگ در ایران به اهتمام محمّدجواد احمدی نیا – ۷۲۰ صفحه-نشر عطف -طراح گرافیک: روجا علی نژاد شامل فصل‌های:تصویر، چاپ، کتابشناسی، نمایه این کتاب شامل ۲۰ مقاله از اولریش مارزلف درباب کتاب‌های چاپی دوره قاجار است پیشگفتار کتاب به قلم پروفسور مارزلف مقدمه  از : محمد ...


ژانر: تاریخی
مجموعه: چاپ, کتاب شناسی | موضوعات: چاپ
تصویرگری توسط روجا علی نژاد

ادامه نوشته