خانه | Tag Archives: اتاق آرامِ تاریخ هنر جهان

Tag Archives: اتاق آرامِ تاریخ هنر جهان

انواع هنر انتزاعی | آیا آنچه می‌بینید، همان چیزی است که می‌بینید؟

انواع هنر انتزاعی | آیا آنچه می‌بینید، همان چیزی است که می‌بینید؟ نقاشی انتزاعی در پرونده «اتاق آرامِ تاریخ هنر جهان» | قسمت سوم مجله هنرهای تجسمی آوام: فران فریدونی انتزاع هندسیاین نوع هنر انتزاعی روشنفکرانه از حدود سال ۱۹۰۸ به بعد ظهور کرد؛ و شکل اولیه و ابتدایی کوبیسم ...

ادامه نوشته