خانه | Tag Archives: اتاق برلین

Tag Archives: اتاق برلین

صادق بودن با خود مهم است

-چه عاملی باعث شد که به هنر نقاشی علاقه مند شوی و در این زمینه به فعالیت بپردازی؟ -من همیشه به تماشای مناظر و به خاطر سپردن تصاویر تمایل و علاقه داشتم و دارم. حتا نقاشی زیبایی را که در یک رستوران محلی دیده بودم را هنوز به خاطر دارم ...

ادامه نوشته