خانه | Tag Archives: امیرعلی ایزدی

Tag Archives: امیرعلی ایزدی

امیرعلی ایزدی | گالری شیرین

امیرعلی ایزدی

امیرعلی ایزدی  عنوان : قلم -صلح-قدم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران به همکاری گالری شیرین برگزار میکند. گشایش:جمعه نوزده شهریور ۱۳۹۵ پایان:بیست و سه  شهریور ۱۳۹۵ بازدید: ۱۶ الی ۲۰ شنبه تا پنج شنبه ۱۱ تا ۱۹ گالری دوشنبه ها تعطیل است فواید فروش این نمایشگاه به فعالیت های ...

ادامه نوشته