خانه | Tag Archives: امیرعلی گلریز

Tag Archives: امیرعلی گلریز

نقدی بر نمایشگاه نقاشی امیرعلی گلریز (هنر جان افزا)

امیرعلی گلریز

سیمرغ در ادبیات کهن ایرانی جایگاه فرا‌اسطوره‌ای دارد. چرا که هم جایگاهی حماسی و هم عرفانی دارد. سابقه حضور این مرغ افسانه‌ای به زمان‌ها و سرزمین‌های دیگر ارجاع می‌شود...سایت تندیس به قلم جاوید رمضانی #نقد

ادامه نوشته