خانه | Tag Archives: امیر محمدزاده

Tag Archives: امیر محمدزاده

امیر محمدزاده |گالری زیرزمین دستان

امیر محمدزاده

امیر محمدزاده «پــــوزیـــتـــیـــو» گشایش: ۲۹ شهریور ۴تا۸ پایان:۶ شهریور سایر روزها:۱۱ تا ۷ عصر .زیــــرزمــــین شنبـــه‌‌هـــا تعطیل اسـت زیرزمین دستان برگزاری نمایشگاه انفرادی امیر محمدزاده با عنوان «پوزیتیو» را اعلام می‌کند. این نمایشگاه در روز ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ افتتاح و تا ۶ شهریور ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه دومین قسمت ...

ادامه نوشته

پوزیتیو |گالری زیر زمین دستان

پوزیتیو

پوزیتیو در گالری زیر زمین دستان نمایشگاه گروهی طراحی هنرمندان عنوان: پوزیتیو گشایش: ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ پایان: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت بازدید: افتتاحیه ۱۶ تا ۲۰ سایر روزها: ۱۱ تا ۱۹ یکشنبه ها تعطیل است. آدرس: خیابان فرشته (فیاضی)، خیابان بیدار، شماره ۶ تلفن: ۲۲۰۲۳۱۱۴ Gallery Name:Dastan’s Basement Solo or Group:Group Media:Drawing Artist ...

ادامه نوشته

سفید در زیرزمین دستان

ایده مرکزی نمایشگاه «سفید»، کاغذ است؛ ماده خام آماده برای شروع آفرینش، زمینه فراهم برای تولید متن، عنصری با قابلیت‌های یادمانی بسیار. کاغذ، ماده‌ای آشنا و ملموس است، سفیدی آن هم ترسناک است و هم وسوسه‌انگیز برای اثرگذاری و ثبت حضور در هستی. حال در این نمایشگاه برخوردهای متفاوتی با ...

ادامه نوشته

سفید بستری برای گسترش هر فکر

در این نمایشگاه اساس بر طراحی است و این موضوع را در تمام آثار می‌توان مشاهده کرد. البته هر کدام از هنرمندان ابزار و تعریف متفاوتی از طراحی را به نمایش می‌گذارند و دایره این نمایش از طراحی بر مقوا (آثار شیوا شهلا) تا طراحی به وسیله تراشیدن کاغذهای فشرده (آثار ...

ادامه نوشته