خانه | Tag Archives: امیر موسوی

Tag Archives: امیر موسوی

امیر موسوی |گالری آران

امیر موسوی

امیر موسوی در گالری آران  |نمایشگاه انفرادی عکاسی  |عنوان : لبه  |هنرمند : امیر موسوی  |گالری:  آران |گشایش: جمعه ۱۰ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۵ ساعت ۴ تا ۸ |نمایشگاه تا  ۲۷ اردی‌بهشت ماه ادامه دارد. |بازدید همه روزه  ساعت ۱۳ تا ۱۹ |گالری جمعه های غیر افتتاحیه تعطیل میباشد | گالری آران خیابان خردمند شمالی کوچه دی پلاک ...

ادامه نوشته