خانه | Tag Archives: انتقادی

Tag Archives: انتقادی

پویا شاه حیدری و نگاهی انتقادی به آرمانشهر در عکاسی

پویا شاه حیدری آرمانشهر در عکاسی

نگاهی انتقادی به آرمانشهر در عکس‌های پویا شاه حیدری سایت تندیس به قلم مریم روشن‌فکر آنِ شهر شهرها روح دارند و روحشان حاصل جمع عوامل بسیاری است، مردم، جغرافیا، تاریخ، اقتصاد، سیاست و … در واقع شهرها تنها مکان سکنی گزیدن نیستند، بلکه مکان بروز و تجلی خانواده‌ها، گروه‌ها و ...

ادامه نوشته