خانه | Tag Archives: انجمن ایرانشناسی

Tag Archives: انجمن ایرانشناسی

نشست بنیاد لاجوردی

بنیاد لاجوردی

نشست بنیاد لاجوردی بنیاد لاجوردی و انجمن ایرانشناسی فرانسه (ایفری) دواتفاق فرهنگی پیرامون آثار خانم غزال رادپی، هنرمند و تحقیقات آقای امین مقدم، پژوهشگرعلوم انسانی با موضوع سیر مهاجرت : تلاقی دو نگاه برگزار میکند. توجه روز افزون پژوهشگران علوم اجتماعی به آثار هنرمندان ایرانی را بایستی در قابلیت آثار این هنرمندان در درک و بیان ...

ادامه نوشته