خانه | Tag Archives: انجمن هنرمندان

Tag Archives: انجمن هنرمندان

بیانیه هیات مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران

انجمن هنرمندان

بیانیه هیات مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران درباره وقایع چهارماه اخیر هنرهای تجسمی هیات مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران نسبت به وقایع و رخدادهای هنرهای تجسمی کشور در چهارماه اخیر واکنش نشان داد. در فضای هنرهای تجسمی کشور وقایع التهاب آوری در حال رخ دادن است که حمایت، واکنش یا ...

ادامه نوشته