خانه | Tag Archives: اى آراكاوا

Tag Archives: اى آراكاوا

پرونده هنر فردا معرفی اى آراکاوا Ei Arakawa

هنر فردا معرفی اى آراکاوا

معرفی هنرمندان امروز جهان سایت تندیس ترجمه مژده اتراک علاقه و منظور اصلى آراکاوا این است که چگونه دانش و هویت سوبژکتیو افراد می‌تواند به فیزیکالیته و جریان اجتماعى ترجمه شود و بنابراین آثارش به طور مجازی شرایط را در [عالم] هنر به صورت رقص در مى‌آورد به همان شکلی که در زندگى [این رقص جریان دارد]... ادامه در سایت تندیس

ادامه نوشته