خانه | Tag Archives: اکبر میخک

Tag Archives: اکبر میخک

تندیس صد و هشت

مجله تندیس -شماره 108 – 3 مهر 1386 در این شماره می خوانید: نقاشی هنرمندان معاصر ایران –محمد حسین ماهر| سکوت در میان هیاهو |گفتگو با اکبر میخک | گفتگو با منوچهر صفرزاده  گرافیک فرمالیسم خودمحور معنا گریزدر تصویرگری معاصر | ارنامنتالیست ها هنرهای سنتی یادداشتی بر نمایشگاه زنان سفالگر | شکوه ...

ادامه نوشته