خانه | Tag Archives: باستان‌شناشی شهر

Tag Archives: باستان‌شناشی شهر

باستان‌شناشی شهر |نگاهی به نمایشگاه مجموعه‌ای از تهران

باستان‌شناشی شهر

باستان‌شناشی شهر در حاشیه: مجموعه‌ای از تهران  به قلم فرهاد اکبرزاده فرض کنیم که هر اثر هنری بزرگ چیزی نیست جز بقایای یک شهر، و حضور شهر در هر اثر مدرن را مثل هوا بدانیم، البته نه صرفاً برای تنفس، بلکه بیشتر به همان معنا که وقتی می‌گویم «رقص نامی ...

ادامه نوشته