خانه | Tag Archives: بهزاد نوعی

Tag Archives: بهزاد نوعی

بهزاد نوعی | گالری احسان

بهزاد نوعی

بهزاد نوعی در گالری احسان  |نمایشگاه انفرادی نقاشیخط |عنوان: آبی دریای بیکران |هنرمند: بهزاد نوعی |گشایش: ۱۷اردیبهشت ماه |پایان:۲۲اردیبهشت ماه |بازدید همه روزهساعت ۱۶٫۳۰ الی ۲۰ می باشد |تلفن:۲۲۲۸۶۱۴۳ |آدرس:نیاوران-اقدسیه-بلوار آجودانیه-خیابان ۱۴شرقی-پلاک۲۲ به نام او که خط و نقش را در قابی زیبا نشاند تا لذتی باشد بی پایان برای ...

ادامه نوشته