خانه | Tag Archives: بوم کشی

Tag Archives: بوم کشی

اهمیت سایز چهارچوب و نحوه‌ بوم کشی

سایز چهارچوب و نحوه‌ بوم کشی

سایزهای استاندارد در چهارچوب و آنچه در بوم کشی اهمیت دارد خلاصه جزوه‌ی رویه سازی پارچه برای نقاشی رنگ روغن | قسمت پنجم و پایانی پژوهش و ترجمه از: ایراندخت محصص دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۶۳ مجله هنرهای تجسمی آوام تلخیص: مجتبی رستمی تا به اینجای بحث نحوه‌ی ساخت بوم و بوم کشی ...

ادامه نوشته

آنچه در رویه‌سازی پارچه برای نقاشی رنگ‌روغن مهم است

رویه‌سازی پارچه برای نقاشی رنگ‌روغن

خلاصه جزوه‌ی رویه سازی پارچه برای نقاشی رنگ روغن  قسمت سوم پژوهش و ترجمه از: ایراندخت محصص دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۶۳ مجله هنرهای تجسمی آوام تلخیص: مجتبی رستمی در این بخش به رویه‌سازی پارچه برای نقاشی رنگ‌روغن خواهیم پرداخت. همچنین نکاتی در بخش‌های قبل در خصوص انواع تکیه‌گاه‌های نقاشی بیان شد ...

ادامه نوشته