خانه | Tag Archives: بیمه هنرمندان

Tag Archives: بیمه هنرمندان

ثبت نام بیمه تکمیلی هنرمندان

صندوق اعتباری هنر با صدور اطلاعیه ای از آغاز نامنویسی بیمه تکمیلی هنرمندان خبر داد . بر اساس این اطلاعیه اعضاء صندوق با داشتن بیمه پایه و یا کسانی که از طریق این صندوق تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند مجاز به استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی می‌باشند. ...

ادامه نوشته