خانه | Tag Archives: تاریخ شفاهی هنر معاصر ایران

Tag Archives: تاریخ شفاهی هنر معاصر ایران

انتشارکتاب شورآفرین خلوت گزیده| نوشته امیر سقراطی

امیر سقراطی تاریخ شفاهی کیورث کیاست

کتاب شورآفرین خلوت گزیده نوشته سیدامیر سقراطی منتشر شد   کتاب «شورآفرین خلوت گزیده، زندگی و آثار کیومرث کیاست» نوشته سیدامیر سقراطی منتشر شد. این کتاب که به شرح آثار و زندگی کیومرث کیاست می پردازد اولین جلد از مجموعه تاریخ شفاهی هنر معاصر ایران است که توسط انتشارات موغام، ...

ادامه نوشته