خانه | Tag Archives: دو هفته نامه تندیس (برگه 18)

Tag Archives: دو هفته نامه تندیس

تندیس بیست و چهار

مجله تندیس – شماره 24 – 18 اردیبهشت 1383 در این شماره می خوانید: نقاشی ملاقات با گرهارد ریشتر | از بداهه تا محاسبه | نگاهی به آثار جمیله وفاکیش عکاسی گفتگو با حسن سربخشیان | طبیعت دگرگون شده جان فال طراحی طراحی ایران در دوره قاجار گرافیک نشانه شناسی ...

ادامه نوشته

تندیس بیست و سه

مجله تندیس – شماره 23 – 02 اردیبهشت 1383 در این شماره می خوانید: نقاشی پیتر دویگ : منظره پرداز رسانه ای |لغزش فرویدیِ سر والاس عکاسی گفتگو با فرهاد فخریان | لورنا سیمپسون طراحی طراحی در ایران |فقط طرح گرافیک گفتگو با استاد غلامعلی مکتبی | معاصر بودن این ...

ادامه نوشته

شماره یازده تندیس

مجله تندیس -شماره 11 – 13 مرداد   1382 در این شماره می خوانید: نقاشی به یاد بهرام خائف و منصور قندریز | درآمدی بر شناخت کالیگرافی چین مجسمه گفتگو با اردشیر رستمی و بوغوس کلمکیاریان| چرا لائو کن فریاد نمی کند |نشست مجمع عمومی مجسمه سازان طراحی یک طراحی یک تحلیل | فقط ...

ادامه نوشته

شماره ده

مجله تندیس -شماره 10 – 24 تیر 1382 در این شماره می خوانید: نقاشی با یاد سیاوش کسرایی | میکل آنژ | روی پیاده رو | رنگ در سخن پسامدرن طراحی یک طرح یک تحلیل (جرج دکربکو ) عکاسی احیای دوباره بینال عکاسی  | اینجا روشن است | عکس های ...

ادامه نوشته

شماره نه

مجله تندیس -شماره 9 – 10 تیر 1382 در این شماره می خوانید: نقاشی بزرگداشت مارکو گریگوریان | با آثاری از آیدین آغداشلو ، پرویز کلانتری،محمد ابراهیم جعفری ، آزیتا شرف جهان | مارک روتکو ،واهمه های عریانی رنگ | مکرمه قنبری | افشین پیرهاشمی |مرتضی اسدی طراحی یک طرح ...

ادامه نوشته

شماره هشت

مجله تندیس -شماره 8 – 27 خرداد 1382 در این شماره می خوانید: نقاشی پیرامون دوسالانه ونیز | هوشنگ جمشیدآبادی |آرمان در تهران طراحی یک طرح یک تحلیل | یادی از اردشیر محصص عکاسی ماریو جیاکوملی | فقط عکس  گرافیک گزارش نشست انجمن طراحان گرافیک(مصاحبه با ابراهیم حقیقی ) مجسمه ...

ادامه نوشته

شماره هفت

مجله تندیس -شماره 8 – 13 خرداد 1382 در این شماره می خوانید: نقاشی گفتگو با کریم نصر | فریدا کالو |با یاد ساعد فارسی طراحی نقدی بر آثار مهرداد خطایی | طراحی ژاپنی | فقط طرح عکاسی ژوزف کودلکا  گرافیک گفتگو با امراله فرهادی مجسمه الکساندر لیبرمن  

ادامه نوشته

شماره شش

مجله تندیس -شماره 6 – 23 اردیبهشت 1382 در این شماره می خوانید: نقاشی آرمان : از شیء تا اثر | مارک توبی |گفتگو با نصرت اله مسلمیان طراحی طراحی در ژاپن | صورتک های مسخ شده عکاسی عکاسی زیر آب طراحی گرافیک طراحی گرافیک | طراحی کتاب مجسمه مجسمه ...

ادامه نوشته

شماره چهار

مجله تندیس -شماره 4 – 26 فروردین  1382 در این شماره می خوانید: نقاشی اولریش کول هانک | افسانه جکسون پولاک مجسمه مجسمه سازی ایران در سالی که گذشت| خوزه دوریورا طراحی طراحی در چین عکاسی شیون دوربین ها با یاد کاوه گلستان | عکاسی در سال 81 | ستا ...

ادامه نوشته

شماره سه

مجله تندیس -شماره 3 – 13 اسفند 1381 در این شماره می خوانید: نقاشی والریو آدامی | عربعلی شروه | هادی جمالی | از افسون انتزاعی تا انتزاع اکسپرسیو مجسمه مجسمه سازی معاصر هند  | از انجمن مجسمه سازان چه خبر ؟ | مجسمه چیست؟ مجسمه ساز کیست ؟ طراحی ...

ادامه نوشته