خانه | Tag Archives: زرتشت رحیمی

Tag Archives: زرتشت رحیمی

داستان عامیانه در گالری مهروا

| گالری مهروا | نمایشگاه انفرادی طراحی | عنوان: داستان عامیانه | هنرمند: سپهر مصری | گشایش: ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ | پایان: ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ | بازدید: ۱۷ – ۲۱ / به جز پنجشنبه ها | آدرس: تهران – کریم خان زند – شهید عضدی ( آبان جنوبی) شماره ۳۸ | تلفن: ۸۸۹۳۹۰۴۶ – ...

ادامه نوشته