خانه | Tag Archives: ساغر دئیری

Tag Archives: ساغر دئیری

سو + زن

| نمایشگاه گروهی  هنر جدید |گالری طراحان آزاد |عنوان:  سو + زن | کیوریتور: ساغر دئیری |هنرمندان: : ساغر دئیری- هدا زرباف- مریم اشکانیان- سمانه مطلبی- مهدیه عزیزی راد- پرستو فروهر- بیتا غزل ایاغ- رزیتا شرف جهان- ژینوس تقی زاده- جاوید رمضانی- الناز جوانی- متین عابدی- پریا صحیحی- زهرا نیک خواه- عاطفه خاص- ...

ادامه نوشته