خانه | Tag Archives: ستاره صالحی ارشلو

Tag Archives: ستاره صالحی ارشلو

پرسه‌بافی در گالری طراحان آزاد

| گالری طراحان آزاد | نمایشگاه انفرادی نقاشی | عنوان: پرسه‌بافی | هنرمند: ستاره صالحی ارشلو | گشایش: ۲۶  تیر، ۱۶-۲۰ | پایان: ۳۱ تیر ۹۴ | بازدید: همه روزه ۱۶-۲۰ | آدرس: تهران، میدان فاطمی، میدان گلها، میدان سلماس، شماره ۵ | تلفن: ۸۸۰۰۸۶۷۶    

ادامه نوشته